Region Örebo county Region Örebo county
Search

Gunnar Jaxell Karlsson

Moderata Samlingspartiet

  • 070-607 49 01 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2023-01-2026-12
Servicenämnd, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 1, 2023