Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 0706579862 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Sociala rådet i Kumla kommun, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Beredning för närsjukvård, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020