Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Regionfullmäktige, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-11-2026-10
Demokratiberedning, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Örebro Läns Flygplats AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ledamot Karlskoga kommun 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020