Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 073 831 31 15 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud, Bolag ombud 2019-01-2022-12
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Alfred Nobel Science Park - styrelse, Övrigt ersättare 2021-02-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2018-10-2022-10
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2019-01-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ledamot Karlskoga kommun 2022-03-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020