Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024 (Mälardalsrådet) representant 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 5, 2023