Logo for the website Logo for the website

Christian Liljenhed

[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Övervakningsnämnden i Örebro, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Kumla kommun 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020