Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Länsteatern Örebro AB, styrelse, Bolag ledamot 2021-04-2023-05
Etikråd, Politisk organisation ledamot 2019-08-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2020-09-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10
Kulturnämnd, Politisk organisation ersättare 2021-06-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020