Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 895 88 48 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Etikråd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020