Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 374 33 11 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot Nora kommun 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020