Region Örebo county Region Örebo county
Search

Christina Rasmusson

[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kulturnämnd, Politisk organisation ersättare 2024-04-2026-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Örebro kommun 2024-05-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 11, 2024