Logo for the website Logo for the website

Ann-Britt Stålblad

Moderata Samlingspartiet

  • 070 566 37 36 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Örebro läns slöjdförening, styrelse, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020