Region Örebo county Region Örebo county
Search

Sverigedemokraterna

  • 070-5122146 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Örebro läns slöjdförening, styrelse, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2023-03-2026-12
Länsteatern Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Kulturnämnd, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Friday, November 4, 2022