Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Göta hovrätt, Jurymän och nämndemän nämndeman 2024-01-2027-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2024-02-2027-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 10, 2023