Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 070 570 23 04 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Patientnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-09-2022-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020