Region Örebo county Region Örebo county
Search

Moderata Samlingspartiet

  • 070-657 41 90 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Länsgården fastigheter AB, styrelse, Bolag ersättare 2024-01-2027-05
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2023-01-2026-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2024-01-2027-12

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 29, 2024