Logo for the website Logo for the website

Rose-Marie Wilnerzon Thörn

Kristdemokraterna

  • 072 389 10 66 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Etikråd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Övrigt ledamot 2020-01-2023-12
Beredning för närsjukvård, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020