Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 256 15 70 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Patientnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ombud Örebro kommun 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2019-02-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020