Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ett av Sveriges ledtätaste cykelområden

Örebroregionen är ett av Sveriges ledtätaste cykelområden. Här finns gott om fina landsvägar, grusvägar och stigar som passar till cykling för både nybörjaren och elitcyklisten.

På Region Örebro läns webbplats Bergslagen cycling hittar du information om de tre olika ledtyperna mountainbike, leisure och roadbike. Där kan du även ladda ner ledbeskrivningar och få information om cykelvänliga boendeanläggningar, cykeluthyrare, verkstäder och annan service. 

Bergslagen Cycling

Välkommen till Bergslagen Cycling, Sveriges ledtätaste och största cykelområde! Här hittar du 4200 km cykelleder för alla typer av cyklister. Oavsett om du cyklar mountainbike, landsväg, grusracer eller vanlig cykel.

Bergslagen Cycling är ett samarbete mellan Örebro läns kommuner och föreningar och Region Örebro län. Namnet kommer från att de första mountainbikeområdena i länet har sitt ursprung i Bergslagen. För att göra det enkelt för dig omfattar Bergslagen Cycling alla typer av cykelleder i hela Örebro län.

Bergslagen Cycling har enhetligt skyltade mountainbikeleder och graderingssystemet för lederna är samma över hela länet. Det betyder att en blå led är lika lätt eller svår i Hjulsjö (norra delen) som i Askersund (södra delen). Detsamma gäller gradering för övriga leder. Vissa av leisurelederna är skyltade men däremot kan skyltningen skilja sig mellan de olika destinationerna. Roadbikelederna saknar skyltning. Alla MTB-, leisure- och roadbikeleder finns på utmärkta på kartblad och de finns även som GPS-filer.

Hemfjärden runt

Cykelleden Hemfjärden runt är en ca 40 km lång markerad cykelled som börjar vid Slussen i Örebro och följer norra sidan av Svartåns nedre del. Läs mer om Hemfjärden runt här.

Tysslingen runt

Tysslingen runt är en 32 km lång cykelled som har sin sträckning väster om Örebro där du får uppleva slättlandskapet runt sjön Tysslingen på din tur. Läs mer om Tysslingen runt här. 

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 21, 2022