Logo for the website Logo for the website

Tillsammans skapar vi fler besöksanledningar

Tidigt i våras gjorde Region Örebro län tillsammans med kommunerna en klusteranalys över länets besöksnäringsföretag. I sammanställningen och i samtal med kommunerna såg de att företag och föreningar bland annat söker mer kunskap och coaching, speciellt inom digitalisering och hållbarhet för att utveckla sina företag.

Därför har Region Örebro län tillsammans med Tillväxtverket finansierat ett projektet Utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer för att stärka förmågan hos företag att utveckla nya besöksanledningar samt ta del av länets stödfrämjarsystem.

Tillsammans ska vi stärka länets attraktionskraft genom ökad samordning och paketering av besöksmål och besöksattraktioner

Genom samverkan, att arbeta tillsammans och genom att dela erfarenheter tror vi att vi kan skapa en gemensam plattform som besöksnäringsföretag i Örebro län kan ta del av. 

Mål för projektet

  • Skapa fler reseanledningar till länet.
  • Öka företagens förmåga att utveckla nya upplevelser i länet, enskilt och samverkan med andra.
  • Samt ta del av länets stödfrämjarsystem

Aktiviteter som ska genomföras för att nå upp mot projektets mål och effekter är bland annat

  • Individuella möten för att kartlägga verksamheternas nuläge och behov av stöd
  • Samordna kontinuerliga nätverksträffar
  • Skapa forum för produktstärkande insatser (Visit Academy)
  • Kunskapsdagar ett par gånger med omvärldsanalys, för kunskapsspridning
  • Främja samverkan och paketering av företag i hela länet
  • Samt stötta affärsutvecklingen i samband med regionens två ledsystem Bergslagsleden och Bergslagen Cycling

Samverkan, paketering och affärsutveckling

Insatserna i projektet riktas speciellt mot att hjälpa till med digitalisering och hållbarhet. Region Örebro län kan vägleda i omställning, paketering och samverkan. Samt vara en guide bland alla stöd som finns för aktörer som är verksamma inom besöksnäringen. 

För frågor om dagen kontakta

Jenny Ahlgren, Företagskoordinator, Region Örebro län 

Om du har frågor kan du skicka e-post eller ringa 072-143 09 45 så hjälper vi dig. 

 

TVV.png

 

 

 

Våra utbildningstillfällen

image alt text

Hur kan vi skapa fler besöksanledningar till Örebro län?

Den första träffen där vi lär känna varandra närmare.

image alt text

Digital workshop den 18 oktober

Workshop där du lär dig mer om ditt viktiga hållbarhetsarbete.

image alt text

Erbjud natur och kultur längs länets leder. Året om

Höstresa till bergsmansbyn Pershyttan! Knyt kontakter och vässa ditt erbjudande.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 30, 2021