Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utveckling genom utbildning bland besöksnäringsföretag och föreningar

Region Örebro län har identifierat besöksnäringen som en viktig tillväxtbransch. Vi har bland annat skapat ÖRTA, Örebroregionens Turismakademi, som är en akademi för kompetensutbildning för företag och föreningar inom besöksnäringen i Örebro län.

Det övergripande målet med arbetet inom ÖRTA är att skapa utveckling genom utbildning bland besöksnäringsföretag och föreningar.

Till besöksnäringen räknar vi alla de företag/föreningar som tillsammans erbjuder tjänster och produkter som gör regionen till en attraktiv plats att besöka.

Örebroregionens turismakademis webbplats erbjuder kompetenshöjande insatser som är anpassade i enlighet med företagens olika behov av insatser beroende på vart företaget befinner sig i sin utvecklingsresa. Det framgår tydligt vilka förkunskaper som krävs för varje steg samt hänvisning till främjare i länet där man kan få vidare stöd. Här finns även en gratis digital kunskapsbank med utbildningar, seminarier som företagen gärna får ta del av.

Örebroregionens Turismakademi hittar du här.

Inom Region Örebro län arbetar två utvecklingsledare med länets övergripande utvecklingsfrågor gällande turism och besöksnäring. Vi har uppdraget att samordna länets beslutade Samverkansstruktur vilket innebär att vi har stark samverkan och dialog med länets kommuner, företag och stödfrämjare.

Har du frågor, funderingar eller förslag och önskemål till oss som arbetar med utvecklingsfrågor för turism- och besöksnäringsfrågor?

Vår

Här finns kontaktuppgifter till oss.

Kontaktpersoner för turism och besöksnäring i länets kommuner 

Berör din fråga eller önskan om kontakt till ansvarig person i en enskild kommun finns representanterna i den Regionala Utvecklingsgruppen här:

Ljusnarsberg Heléne Sommar Skicka e-post till Heléne  

Hällefors Camilla Sandblad Skicka e-post till Camilla

Lindesbergs Linda Grönkvist Skicka e-post till Linda

Nora Håkan Ceder Skicka e-post till Håkan

Karlskoga Ewa Thunberg Skicka e-post till Ewa 

Degerfors Britt-Marie Room-Östberg Skicka e-post till Britt-Marie

Lekeberg Sandra Oskarsson Skicka e-post till Sandra

Kumla Johanna Uddling Skicka e-post till Johanna

Hallsberg Magnus B Larsson Skicka e-post till Magnus

Askersund Jens Radmann Skicka e-post till Jens

Laxå Anna Wiktorsson Skicka e-post till Anna

Örebro Björn Fransson Skicka e-post till Björn

 

örta.png

Contacts

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, July 5, 2023