Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

  • 070 337 26 00 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Örebro läns slöjdförening, styrelse, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro kommun, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Servicenämnd, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Rådet för funktionshinderfrågor, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020