Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rose-Marie Wilnerzon Thörn

Organisation
Uppdrag
Period
Etikråd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Övrigt ledamot 2020-01-2023-12
Beredning för närsjukvård, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020