Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Organisation
Uppdrag
Period
Patientnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Länsmusiken Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Etikråd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020