Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Varför vi jobbar med digitalisering

År 2017 antog Sveriges regering en digitaliseringsstrategi för att driva på den digitala utvecklingen med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Region Örebro län vill vara en ledande region i arbetet med att dra nytta av digitaliseringens kraft och underlätta för dem vi finns till för.

Trycket på förändring i det offentliga och privata Sverige är högt. Idag förväntar sig både invånare och företag en effektiv digital kontakt med myndigheter och organisationer som Region Örebro län. Enligt digitalt först ska digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med invånare, organisationer och företag.

En ledande region

Omställningen till ett hållbart digitaliserat samhälle är en förutsättning för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Där ska Region Örebro län vara en ledande region som drar nytta av digitaliseringens kraft för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål - och därigenom skapa ett effektivt och innovativt samhälle.

I Region Örebro läns verksamhetsplan finns ett tydligt uppdrag om att vår digitala utveckling behöver gå snabbare och att våra verksamheter ska fortsätta att utveckla och öka användningen av digitala lösningar.

Genom att satsa på kompetensutveckling, trygga system, tydligt ledarskap, innovativa lösningar och robust infrastruktur ska vi åstadkomma den förflyttningen och bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Värdegrunden ger vägledning

Vägledande principer för vårt digitaliseringsarbete är Region Örebro läns värdegrund som syftar till att ge oss kraft att tillsammans skapa ett bättre liv för våra invånare med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 april 2022