Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förutom inköp av lös konst görs också upphandlingar av byggnadsanknuten (platsspecifik) konst enligt den så kallade 1%-regeln. Regeln tillämpas när investeringskostnaden för ett byggprojekt överstiger 5 miljoner kronor. Upphandlingarna görs enligt lagen om offentlig upphandling, LOU

Vid varje konstprojekt utses en urvalsgrupp som, förutom konsthandläggare oftast består av representanter för verksamheten, byggprojektet och arkitektbyrån.

För upphandlingar över direktupphandlingsgränsen arrangeras tävlingar om konstuppdragen. Det görs oftast i två steg, där yrkesverksamma konstnärer först får skicka in en intresseanmälan. Av inkomna anbud väljer då urvalsgruppen ut ett antal konstnärer för ett arvoderat skissuppdrag. Utifrån förslagen väljer sedan samma grupp ut de konstnärer som får utföra de konstnärliga gestaltningsuppdragen.

 

KONSTVANDRINGAR

Upptäck konsten på USÖ i våra nya Konstvandringar

 

UTFÖRDA OCH AKTUELLA UPPDRAG

Här finns bilder och information om utförda konstuppdrag i urval.

Här kan du läsa om aktuella utlysningar av konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Här finns information om pågående gestaltningsuppdrag

 

Katalog om konsten i H-huset

Om du vill veta mer om konsten i H-huset så finns en katalog att hämta i receptionerna i M- och H-huset. Det går också att ladda hem katalogen genom att klicka på bilden nedan.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 oktober 2023