Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Föreningar och studieförbund i länet

Föreningsliv ger människor gemenskap, engagemang och skapar mening i vardagen. Föreningar är självständiga aktörer, som kompletterar offentliga och privata aktörer. Därför är det viktigt för Region Örebro län att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle.

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter att delta i föreningsliv och civilsamhälle. Ett starkt civilsamhälle i Örebro län bidrar till den demokratiska utvecklingen, där specifika intressen kan drivas. 

Här kan du hitta ingångar till utbudet inom föreningslivet:

Du som vill hitta en förening som passar dig ser här de regionala föreningar och organisationer som fått föreningsbidrag från Region Örebro län 2022. Det betyder bland annat att deras verksamhet finns på flera platser i länet.

 

  • Örebro-Värmlands distrikt av SFRF

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021