Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen (över 18 år) och har bestående funktionsnedsättning. Hos oss kan du få habilitering och rehabilitering utifrån dina behov.

Vuxenhabiliteringen vänder sig främst till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum-tillstånd, förvärvad hjärnskada eller rörelsehinder, exempelvis till följd av neurologisk sjukdom.

Utifrån behov erbjuder vi

  • Information och behandling utifrån funktionsnedsättningen
  • En re-/habiliteringsplan som passar dig
  • Stödsamtal – även till anhörig
  • Hjälpmedel, anpassningar och träning vid behov för ett fungerande vardagsliv
  • Utbildning och konsultation till personal och personliga assistenter
  • Råd i hälsofrågor
  • Hjälp vid kontakter med andra vårdgivare och med myndigheter

Ring oss

Du kan ringa till oss.

E-tjänster

Använd våra e-tjänster.

Digitalt vårdmöte

Du kan träffa oss digitalt.

Fysiskt möte

Besök en av våra mottagningar i länet.

Kurser och grupper

Vuxenhabiliteringens utbud av kurser och grupper hittar du i vår kurskatalog.

Hand som lägger ett brev i en brevlåda.

Skicka brev

Skriv och posta brev till oss.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022