Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tolkcentralen

Du som är döv eller har dövblindhet, du som har blivit döv som vuxen
och du som har tal-svårigheter, har rätt att få en tolk.
Det kallas tolkservice.

Alla våra tolkar har utbildning.
Vi har tystnadsplikt.
Det betyder att vi inte får berätta för någon annan
vad vi har tolkat till dig.

Du kan få hjälp med tolk till många olika saker i livet.
Det kan vara möten, när du ska till vården
eller när du ska göra något på din fritid
till exempel vara med på ett bröllop.

Det kostar inget för dig som är döv, hörselskadad,
har dövblindhet eller har tal-svårigheter.
Både du som behöver hjälp med tolk och du som ordnar ett möte
där någon behöver tolk kan boka tolk.

Ibland kan det vara svårt att få tid för tolk
för att många vill ha tolk samtidigt.

Beställ tolk

Du kan beställa tolk på
telefon, texttelefon, mejl, bildtelefon eller beställnings-portalen här på webbplatsen.

Du kan också fråga om du vill veta något mer
eller hur du ska göra om du ska boka tolk.

Telefon: 019-602 45 00

Texttelefon: 019-670 25 01

E-post: tolkcentralen@regionorebrolan.se

Bildtelefon: kundtjanst@bokatolk.se

Boka eller avboka tolk i beställningsportalen

Du som ska boka tolk till dig själv
till ditt barn eller till någon du hjälper
kan du göra det genom att ringa tolkcentralens kundtjänst.

Du kan också använda vår beställnings-portal.
Här kan du enkelt se vad du har beställt
och göra nya beställningar.


Länk till beställningsportalen

Om det är akut

Vid akuta händelser kan du få tolk
både på natten och på dagen alla dagar på året.
Då ska du ringa växeln på USÖ, telefonnummer 019-602 10 00.
Texttelefon: 019-670 25 00.

Telefonnummer

019-602 45 00

Telefontider

Måndagar 07:30-16:30 - stängt 12:00-12:45

Tisdagar 07:30-12:00

Onsdagar 07:30-16:30 - stängt 12:00-12:45

Torsdagar 07:30-12:00

Fredagar 07:30-15:00 - stängt 12:00-12:45

Öppettider

Måndagar 07:30-16:00 - stängt 12:00-12:45

Tisdagar 07:30-12:00

Onsdagar 07:30-16:00 - stängt 12:00-12:45

Torsdagar 07:30-12:00

Fredagar 07:30-15:00 - stängt 12:00-12:45

Texttelefon

019-670 25 01

 

Telefontolkning är möjlig fram till 30 minuter innan stängning. 

Telefonnummer

019-602 10 00

Texttelefon

019-670 25 00

Besöksadress

Nikolaigatan 3, Örebro

Boka eller avboka tolk i beställningsportalen

Du som ska boka tolk till dig själv
till ditt barn eller till någon du hjälper
kan du göra det genom att ringa tolkcentralens kundtjänst.

Du kan också använda vår beställnings-portal.
Här kan du enkelt se vad du har beställt
och göra nya beställningar.

Länk till beställningsportalen