Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tolkcentralen

Tolkcentralens arbete är att erbjuda tolkservice till personer som är döva, har dövblindhet, vuxendövhet eller talsvårigheter.

Alla tolkar på tolkcentralen har genomgått tolkutbildning. Vi har tystnadsplikt.

Både du som teckenspråksanvändare och du som anordnar mötet kan boka tolk. Du kan beställa tolk till de flesta situationer i livet. Det är kostnadsfritt för dig som är döv, hörselskadad, har dövblindhet eller talsvårigheter.

Vi försöker så långt som möjligt att möta användarnas behov. Ibland kan det vara svårt att få tolk på grund av att många behöver våra tjänster samtidigt.

Du kan beställa tolk genom att kontakta oss via telefon, texttelefon, mail, bildtelefon eller via vår hemsida.

Vill du veta mer?

Fråga gärna vår kundtjänst om mer information, särskilt om det är första gången du beställer tolk. Det finns mer information och kontaktuppgifter på tolkcentralens hemsida.