Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Som anhörig räknas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Du som bor i Örebro län kan ta kontakt med vår anhörigkonsulent som finns inom Föreningen för Psykiatriskt samarbete (FPS). Kontakt kan tas för individuell rådgivning och stöd eller för att göra intresseanmälan till anhörigutbildningen Var varsam mot dig själv.

Anhörigutbildningar 2024/2025

Västra länsdelen 2024
Sex torsdagar under april-maj, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Karlskoga
Sista anmälningsdag: 15/3, 2024
Södra länsdelen 2024
Sex torsdagar under sept-okt, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Hallsberg
Sista anmälningsdag: 25/8, 2024
Örebro 2024
Sex torsdagar under okt-dec, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning, USÖ Örebro
Sista anmälningsdag: 13/10, 2024
Norra länsdelen 2025
Sex torsdagar under feb-mars, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning, Lindesberg
Sista anmälningsdag: 20/1, 2025
Västra länsdelen 2025
Sex torsdagar under mars-maj, kl 17.00-20.00
Plats: allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Karlskoga
Sista anmälningsdag: 5/3, 2025
 

Intresseanmälan gör du till anhörigkonsulent - se kontaktuppgifter nedan. Anhörigutbildningen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade. 

Informationsfilm om anhörigstöd och anhörigutbildning

Kontakter

Birgitta Gunnarsson

Anhörigkonsulent

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 april 2024