Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområden, kliniker och enheter på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Här listas alla verksamhetsområden och kliniker på USÖ samt paramedicinska enheter, centrum och andra verksamheter som inte är mottagningar eller vårdavdelningar.

Akutsjukvård USÖ, verksamhetsområde
Allmänpsykiatrisk heldygnsvård
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Anestesi- och intensivvård, verksamhetsområde
Arbets- och miljömedicin
Arbetsterapeuter på Universitetssjukhuset Örebro
Audiologiska kliniken
Barn- och ungdomsmedicin, verksamhetsområde
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
Beroendecentrum
Bröstcentrum
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dietister på Universitetssjukhuset Örebro
Dysmeli- och armprotescentrum
Fysioterapi, verksamhetsområde
Fysioterapins bassäng Universitetssjukhuset Örebro
Geriatriska kliniken, USÖ
Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, verksamhetsområde
Hornhinnebanken USÖ
Hud och reumatologi, verksamhetsområde
Huvud- hals- och plastikkirurgi, verksamhetsområde
Infektion, verksamhetsområde USÖ
Kirurgi, verksamhetsområde
Kliniskt träningscenter KTC
Kuratorer på USÖ
Kärl och thorax, verksamhetsområde
Laboratoriemedicin, verksamhetsområde
Lekterapin USÖ
Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Medicin, verksamhetsområde
Neuro och rehabiliteringsmedicin, verksamhetsområde
Neurokirurgi, verksamhetsområde
Nyckelfonden
Obstetrik och gynekologi, verksamhetsområde
Onkologi, verksamhetsområde
Ortopedi och handkirurgi, verksamhetsområde
Ortopedteknik
Patientbibliotek USÖ
Psykosvård och specialiserade mottagningar
Reproduktionsmedicinskt centrum Universitetssjukhuset Örebro
Rättspsykiatrin
Röntgen och sjukhusfysik, verksamhetsområde
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Syncentralen
Traumacentrum Örebro
Urologi, verksamhetsområde
Utskrivningsavdelningen USÖ
Ögon, verksamhetsområde

Är det en mottagning eller vårdavdelning du söker?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 oktober 2023