Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mottagning för samordning och stöd vid frågor om könsidentitet

Publicerad: 2021-05-20 11:48

En ny mottagning för samordning och stöd kring frågor om könsidentitet har öppnat i Region Örebro län.

Ulrika Gustafsson, kurator och samordnare för könsdysfori

Ulrika Gustafsson, kurator och samordnare för könsdysfori inom Region Örebro län

-Det känns väldigt bra att vi nu har öppnat könsdysforimottagningen. Jag har haft rollen som samordnare sedan i augusti och i de kontakter jag har haft med personer som har tankar och funderingar kring sin könsidentitet samt med personer som har kommit lite längre och påbörjat en könsidentitetsutredning så ser man ett tydligt behov av stöd och samordning, berättar Ulrika Gustafsson som är kurator och Region Örebro läns samordnare för könsdysfori.

Tydligt behov av stöd och samordning

Behovet av stöd och samordning kommer inte minst utifrån att det både är ett långt och komplext vårdförlopp med många vårdspecialiteter involverade och olika kontaktvägar. För många kan det också innebära ett psykiskt lidande i form av depression, ångest och social isolering när personens könsidentitet inte stämmer överens med det registrerade könet (födelsekön).

-Det finns fortfarande ett stigmatiserande i samhället som vissa personer stöter på och de kan då många gånger blir ensamma med sina tankar och funderingar. I min roll som kurator och samordnare har jag stödjande samtal med personer som har tankar och frågeställningar om sin könsidentitet, säger Ulrika.

Samtalsstödet finns tillgängligt under alla delar i vårdförloppet och inkluderar också att vid behov ge stöd i de olika vårdkontakterna. Även närstående kan får samtalsstöd vid behov.

-Efter genomförda kartläggnings- och bedömningssamtal fattas beslut om det är aktuellt med remiss till fortsatt utredning, en så kallad könsidentitetsutredning eller om annan behandling är aktuell, fortsätter Ulrika.

Långt vårdförlopp

Könsidentitetsutredningar utförs inte inom Region Örebro län utan remiss skickas till någon av de regioner i Sverige som har uppdraget att genomföra den typen av specialistutredning. Under en könsidentitetsutredning kommer man fram till om diagnosen könsdysfori föreligger eller inte och det är först därefter som en behandling kan påbörjas.  

- Vårdförloppet är långt med många delmoment vilket kan vara frustrerade för en del men också till nytta för att inte fatta förhastade eller felaktiga beslut om sin kropp i de fall där andra bakomliggande orsaker påverkar tankarna om den egna könsidentiteten, konstaterar Ulrika.

-Att regionen nu öppnar en mottagning för samordning av stöd och vård för transpersoner är en viktig och nödvändig del av vårdens utveckling i regionen, inte minst inom psykiatrins område. Jag är glad att vi nu kan erbjuda detta till de det berör på hemmaplan, säger Carina Dahl (S), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande i beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering. 

- Vi ser mycket positivt på att Region Örebro län förnyar sina rutiner till det bättre för transpersoner och deras anhöriga, säger Cristian Rehn Janowicz, verksamhetsledare på RFSL Örebro. Vi har under många år kämpat för att transvården i Örebro ska vara acceptabel. Möjligheterna för transpersoner att komma till utredning har i vår region har skiljt sig mot andra regioner, där det i Örebro har varit krångligare och mer tidskrävande att få remiss. Att samordna transvården och därmed sänka tröskeln för att kunna ta del av den vård som är avgörande för mångas liv och hälsa anser vi är angeläget ur ett rättighetsperspektiv. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Ulrika.

Fakta - könsdysfori

När en persons könsidentitet inte stämmer överens med det registrerade könet kan det innebära ett psykiskt lidande som t ex depression, ångest och social isolering och/eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen och i relation till samhällets normer. Könsdysfori finns i alla åldrar från barn till vuxna.

En könsidentitetsutredning består av psykiatriska, psykologiska och psykosociala delar. Syftet är att bedöma om och i vilken utsträckning patienten lider av könsdysfori. Utredningen och behandlingen är en komplex och mångårig vårdprocess där olika professioner och verksamheter är inblandade.

Information om könsdysfori på 1177.se

 

Den som har tankar och funderingar kring sin könsidentitet och vill prata med någon kan vända sig till

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2021