Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Allt fler kliniker inom Folktandvården erbjuder digitala tandvårdsbesök för 2-åringar

Publicerad: 2022-11-29 13:42

Flera av Folktandvårdens kliniker erbjuder nu digitalt tandvårdsbesök istället för ett fysiskt besök till barn som fyllt 2 år. I januari 2021 startade digitala tandhälsokontroller för 2-åringar som ett pilotprojekt på Folktandvården Eyra, Sofia och Brickebacken. Projektresultatet visar att digitala tandvårdsbesök fungerar bra för små barn. Barnen kan känna sig tryggare och lugnare i sin hemmiljö jämfört med när de besöker en klinik. Nu är det totalt 5 kliniker, Folktandvården Eyra, Sofia, Brickebacken, Haga och Lekeberg, som erbjuder digitala tandvårdsbesök riktade till 2-åringar och deras vårdnadshavare.

Ett litet barn och barnets förälder tittar tillsammans i en mobiltelefon.

 

Tandhälsokontrollerna innebär en screening när det gäller egenvård och risker. En tandhygienist eller tandsköterska genomföra ett videosamtal tillsammans med vårdnadshavaren och barnet. Under samtalet får vårdnadshavaren råd och tips för att kunna hjälpa barnet till en god munhälsa. För att bedöma barnet munhälsa tittar behandlaren på barnets framtänder för att upptäcka om det till exempel finns karies (hål i tänderna), missfärgningar eller bakteriebeläggningar. Om behandlaren ser någonting som måste kontrolleras eller följas upp, bokas ett fysiskt besök på klinik.

- Syftet med att göra tandhälsokontroller på barn under 3 år är att ge information till vårdnadshavare om enkla principer för att förebygga karies och stödja ett positivt hälsobeteende. Syftet är också att kontrollera så att barnet inte har tandvärk, infektioner eller ökad kariesrisk. Vid digitala tandvårdsbesök följs nationella och lokala riktlinjer och rutiner på samma sätt som vid fysiska tandvårdsbesök, säger Anna Westin verksamhetsutvecklingsstrateg och tandläkare Folktandvården Region Örebro län.

Vårdnadshavare som inte vill ha eller kan genomföra ett digitalt tandvårdsbesök erbjuds ett fysiskt besök på klinik.

Vid 3 års ålder är barnet oftast redo att inskolas hos tandvården. Vid första besöket får barnet bekanta sig med tandvårdsmiljön och träffa en behandlare.

Enkätresultat under projektet

Under projektet på Folktandvården Eyra, Brickebacken och Sofia gjordes enkäter riktade till vårdnadshavare och behandlare. Vårdnadshavarnas betyg var högt, 3,8 av 4 möjliga.

- De som lämnat ett högt betyg tycker att det har varit smidigt att genomföra besöket hemifrån och inte behöva åka till kliniken med barnet. Vårdnadshavarna uppskattar att barnet kan vara i sin trygga hemmiljö och att de kan ta till sig informationen under lugna förhållanden. Många uttrycker att det är enkelt och smidigt. De som lämnar lägre betyg har haft problem med tekniken eller tycker att ett fysiskt besök känns bättre för barnet och/eller familjen, säger Therese Svanbäck, digitaliseringssamordnare och tandhygienist Folktandvården Region Örebro län.

Behandlarna har också gett höga betyg, de tycker att det fungerar bra att genomföra tandhälsokontroller på 2-åringar digitalt. De upplever att de kan bedöma barnets munhälsostatus och barnets sugvanor på ett bra sätt.

Så här går det till

Barn som har fyllt 2 år och deras vårdnadshavare får ett brev hem från Folktandvården där de erbjuds ett digitalt tandvårdsbesök. Vårdnadshavaren laddar hem appen "Digital mottagning Region Örebro län" och bokar en tid genom sin smartphone eller surfplatta.
Appen "Digital mottagning Region Örebro län" laddas hem från App Store eller Google play
Vårdnadshavaren kan också boka en tid via sin dator.

Under nästa år erbjuder fler kliniker digitala tandvårdsbesök för 2-åringar

I början av 2023 planerar Folktandvården Adolfsberg och Odensbacken att starta med digitala tandvårdsbesök för 2-åringar. Senare under våren 2023 startar också Folktandvården Wivallius och Hertig Karl.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 januari 2023