Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni

Publicerad: 2021-06-01 08:15

I takt med att smittspridningen minskar och allt fler blir vaccinerade kan en första anpassning av smittskyddsåtgärder göras från och med den 1 juni. Fortfarande gäller det att begränsa nya kontakter, att hålla avstånd, vara hemma när man är sjuk och att tacka ja till att vaccinera sig.

Ytterligare stegvisa anpassningar kommer sedan ske där hänsyn tas till smittspridningen, belastningen inom covid-vården samt hur stor andel i den vuxna befolkningen som vaccinerats  mot covid-19.

Exempel på anpassningar från 1 juni

Utifrån bland annat Begränsningsförordningen (2021:8) och Folkhälsomyndighetens tillhörande föreskrifter (HSLF-FS 2021:2).
 

 • Fler personer än tidigare kan delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  Det gäller till exempel kultur- och idrottsevenemang som teater, konserter och idrottsmatcher samt religiösa evenemang som gudstjänster.
   
  Inomhus utan anvisad sittplats gäller som tidigare 8 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 personer delta. För arrangemang utomhus utan sittplats får maximalt 100 personer delta och motsvarande antal med anvisad sittplats är 500 personer. För motionslopp gäller 150 personer.
   
 • Privata sammankomster
  Privat gäller fortfarande att Folkhälsomyndigheten avråder från fester, middagar och sociala träffar utanför ens mindre krets. Vid uthyrning av lokaler för privata fester är max-gränsen fortfarande 8 personer.
   
 • Mindre tävlingar, cuper och läger kan anordnas
  Information om läger och cuper sommaren 2021 på Folkhälsomyndigheten.se
   
 • Nöjesparker och marknader
  Möjlighet finns att besöka nöjesparker och marknader, men med hänsyn taget till smittskyddsåtgärder.
   
 • Öppettider för serveringsställen förlängs
  Öppettider för restauranger och andra serveringsställen förlängs till kl 22.30.
   
 • Vuxna kan återgå till undervisning på plats
  Rådet riktat mot utbildningar för vuxna att bedriva undervisning på distans tas bort. Studerande och elever kan återgå till undervisning på plats men övergång från distansundervisning bör göras stegvis. Personal bör fortsatt arbeta hemifrån när det är möjligt.
   
 • Ändrade rekommendationer vid inresa i Sverige
  För symtomfria svenska medborgare gäller inte längre rekommendationen om testning och isolering efter hemkomst från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder. För utländska medborgare utom nordiska länder gäller enligt regeringen fortsatt krav på negativt covid-19-test för att resa in i Sverige. Mer information hittar du här >>
   
 • Regional rekommendation om munskydd i inomhusmiljö såsom butiker och serviceställen upphör 31 maj
  Från 1 juni gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskyddsanvändning i kollektivtrafik vardagar 7-9 samt 16-18 för personer födda 2004 och tidigare. För vård- och omsorg gäller särskilda rekommendationer sedan tidigare. Mer information hittar du här >>

 
Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni samt på Smittskyddsenhetens webbplats covid-19 smittskyddsinformation.

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021