Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

AT-handledaren Anders Jans blev dubbelt prisad

Publicerad: 2021-02-05 19:09

Det är inte första gången som specialistläkare Anders Jans får utmärkelsen bästa AT-handledare. Men förra året lyckades han få den på båda sina arbetsplatser. ”Motiveringarna var mycket fint skrivna och jag blev riktigt rörd när jag läste dem. Att jag tydligen bidragit till AT-läkarnas utveckling känns bra” säger han.

Anders Jans arbetar på kirurgkliniken, övre gastrosektionen, på både Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro.

Sedan han blev klar med sin egen Allmäntjänstgöring (AT) för snart elva år sedan han har i någon form handlett AT-läkare. Han menar att ett genuint utbildningsintresse är nog viktigast för att vara en bra AT-handledare. Förmågan att glädjas åt andras utveckling ser han också som betydelsefull.

- Att var en AT-handledare är dels den formella biten, som att se till att AT-läkarna ges förutsättningar att uppfylla Socialstyrelsens mål för AT, men framför allt att försöka coacha AT-läkarna i det dagliga arbetet och ge lagom stora utmaningar att bita i, förklarar han.

Berikande uppdrag att få följa kunskapsutvecklingen

Han ser uppdraget som roligt och han lär sig också mycket själv på att handleda andra.

- Det är glädjande att se den enorma kunskapsprogress som sker under AT-läkarnas kirurgiska halvår. AT-tjänsten är en mycket intressant del av en läkares yrkesliv. Det är då man på allvar får testa på olika specialiteter i skarpt läge och för många är det också då som man känner inom vilket område som man vill arbeta inom i framtiden. Den stora majoriteten av AT-läkare är enormt kunskapstörstande och det är därför oftast tacksamt att ha en handledande roll, avslutar han.

Faktaruta

Allmäntjänstgöring (AT) för läkare är en tidsbegränsad anställning på knappt två år. Syftet är att uppnå läkarlegitimation genom att arbeta i rollen som underläkare och utveckla kunskaperna från grundutbildningen.

Handledning i det kliniska arbetet sker enskilt eller i grupp. Varje AT-läkare i Region Örebro län får också en personlig handledare på varje placering.

I Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5) står följande att läsa:

"Under AT skall särskild vikt läggas vid att AT-läkaren utvecklar sin förmåga att självständigt lösa problem och att söka kunskap på egen hand. Med utgångspunkt i begrepp som moral, etik och professionalitet skall AT-läkaren regelbundet ges tillfälle till fördjupad reflektion och erfarenhetsutbyte samt till diskussion om den egna läkarrollen."

Att stödja AT-läkaren i denna utveckling är en av den personlige handledarens uppgifter.

AT-läkare

Just nu kan du söka AT-läkartjänster i Region Örebro län. Om du väljer att göra din allmäntjänstgöring som läkare hos oss kan vi erbjuda både spets och bredd. Från Sveriges bästa universitetssjukhus till våra mindre akutsjukhus. 

Läs mer här

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021