Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

AT-läkare

Om du väljer att göra din allmäntjänstgöring som läkare i Region Örebro län kan vi erbjuda både spets och bredd, från universitetssjukhus till våra mindre akutsjukhus.

Läkare, USÖ, Namnbricka, sjukhuskläder, stetoskop

Vi arbetar för att ge dig en allmäntjänstgöring av högsta kvalitet. Vi tar in cirka 29 AT-läkare per halvår. AT-blocken omfattar 18 månader. Du gör din AT med bas på något av regionens tre sjukhus – i Örebro, Karlskoga eller Lindesberg. 

Vi erbjuder

  • Såväl traditionell AT som särskilda AT-block med inriktning mot forskning eller pedagogik.
  • Personlig handledare på varje placering.
  • Fortlöpande kvalitetsuppföljning av utbildningen.
  • Gemensam introduktionsvecka för alla AT-läkare i länet
  • Teoretisk utbildning under varje tjänstgöringsavsnitt.
  • Seminarieprogram utformade utifrån målbeskrivningens krav.

Så söker du

I slutet av januari kommer annonsen ut för ansökan till tjänsterna med start i under hösten. I slutet av augusti kommer annonsen ut för de tjänster som startar under våren året efter.

Sök tjänsterna under Lediga jobb.

I regionen har vi en gemensam ansökan till alla våra tre sjukhus. Om du vill kan du prioritera ett av våra sjukhus i din ansökan.

 

Utbildad utomlands?

Är du läkare med en utländsk examen ska du vända dig till Socialstyrelsen för att få din utbildning prövad. 

Läs mer under Utbildad utomlands.

Fortsätt karriären hos oss

Efter AT erbjuder vi stora möjligheter för dig att göra din specialisttjänstgöring. Vi har en välplanerad verksamhet med startseminarier för ST-läkare och deras handledare där grunden läggs för en målstyrd ST av hög kvalitet.

Läs mer om vår erbjudande till ST-läkare.

Kontakter

AT-samordningsgrupp

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2024