Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

BT-läkare

Region Örebro län har en väl utbyggd utbildningsorganisation och erbjuder ett flertal utbildningstjänster av hög kvalitet. Hos oss får du en god start på din specialistutbildning i en region som erbjuder både erbjuder ett universitetssjukhus och två mindre sjukhus.

Vi erbjuder

Den nya ST-förordningen från den 1 juli 2021 innehåller krav på bastjänstgöring, BT, som klinisk introduktion för legitimerade läkare. BT-tjänster inom Region Örebro län kommer att utlysas som tidsbegränsade tjänster, så kallade fristående BT, men bastjänstgöringen kommer även att kunna genomföras inom ramen för en ST-tjänst i en verksamhet, så kallad integrerad BT. Organisation och innehållsstruktur för din bastjänstgöring kommer att vara likvärdig oavsett vilken anställningsform du har under din tjänstgöring hos oss.

Genom en samordnad organisation för bastjänstgöringen säkrar vi din tillgång till placeringar och de kvalitetskrav på innehåll, kompetensbedömning, handledning och utbildningsaktiviteter som ställs i den nya förordningen.

Hela läkarutbildningen förändras

Från och med höstterminen 2021 är grundutbildning för läkare legitimationsgrundande. På sikt kommer alla som tar examen från våra lärosäten att göra bastjänstgöring enligt den nya förordningen. 

Efter grundutbildningen ges legitimation och därefter påbörjat bastjänstgöring 5,5 år.

Frågor och svar om bastjänstgöring

Har du frågor om bastjänstgöring och vad som gäller? På Vårdgivarwebben finns de vanligaste frågorna besvarade.

Läs mer på Vårdgivarwebben om bastjänstgöring.

Kontakter

Läkarchef AT/BT

Lisa Ahlberg Jangentorp

Administrativ samordnare BT

Camilla Frisö Åsell

Utbildningsadministratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 oktober 2023