Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ST-tandläkare

Odontologiska utbildningsenheten är en av Sveriges största och ledande specialistutbildningsenheter för tandläkare och erbjuder specialistutbildning för ST-tandläkare i bettfysiologi, endodonti, oral radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti.

För att antas som ST-tandläkare fordras minst två års erfarenhet av allmänpraktik. Totalt finns nio fasta utbildningsplatser fördelade mellan bettfysiologi, endodonti, oral radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Dessa platser finansieras av regionerna gemensamt.

Utöver dessa platser finns ytterligare utbildningsplatser, så kallade uppdragsplatser, som finansieras av respektive region som den studerande kommer från.

Det här erbjuder vi

 • Specialiseringstjänstgöring som varvar teori med klinisk träning under handledning.
 • Handledare som är specialister med hög klinisk, pedagogisk och vetenskaplig kompetens.

Så söker du

Lediga ST-tjänster utannonseras under lediga jobb.

Så går rekryteringen till

Följande moment gås igenom vid tillsättning av utbildningstjänster.

Meriter

I form av tjänstgöring, kurser etc.

 • Allmän tandläkarpraktik
  Tjänstgöring inom allmäntandvård skall omfatta minst 2 år och är meriterande upp till 5 års tjänstgöring
 • Tjänstgöring inom sökt specialitet
  Tjänstgöring upp till 6 månader inom specialiteten är en merit
 • Tjänstgöring inom annat odontologiskt eller medicinskt ämne
  Tjänstgöring som bidrar till att uppfylla utbildningsmålen är en merit
 • Kurser som bidrar till att uppfylla den sökta specialitetens målbeskrivning
  Odontologiska, medicinska eller andra kurser som bidrar till att uppfylla målbeskrivningen har meritvärde
 • Vetenskaplig och pedagogisk meritering
  Forskarutbildningskurser, vetenskapligt arbete, undervisning och universitetsutbildning har meritvärde
 • Övriga meriter
  Exempelvis arbetsledning, fackliga uppdrag, övriga kurser har visst meritvärde

Anställningsintervju

För den som utifrån åberopade handlingar bedöms vara mest meriterande kompletteras ansökan med en anställningsintervju

Referenser 

Referenser om den sökandes lämplighet.

Godkänd av Socialstyrelsen

Odontologiska utbildningsenheten är godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister inom de olika specialiteterna. Utbildningsprogrammen omfattande 3-4 år och följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter. Från och med 1 juni 2018 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:77). 

Utbildad utomlands?

Är du tandläkare med en utländsk examen ska du vända dig till Socialstyrelsen för att få din utbildning prövad. 

Läs mer under Utbildad utomlands.

Adress

Besöksadress
Odontologiska utbildningsenheten
Folktandvårdens specialisttandvård
Klostergatan 26
703 61 Örebro

Postadress
Odontologiska utbildningsenheten
Folktandvårdens specialisttandvård
Box 1126
701 11 Örebro

 

Kontakter

Håkan Nilsson

Studierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 april 2021