Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Deltagare sökes till forskningsstudie om inflammatorisk tarmsjukdom

Publicerad: 2021-03-08 08:08

Vill du bidra till att utveckla vården för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom genom att delta i en vetenskaplig forskningsstudie?

Labprover

 

Syftet med forskningsstudien är att utveckla vården för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. I studien kommer vi att samla in data från friska personer för att kunna jämföra med data från patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Data samlas in genom provtagning i form av blodprover, vävnadsprover och avföringsprover samt genom mätning av känslighet och elasticitet i ändtarmen.

Vi söker dig som:

  • är mellan 18–65 år.
  • är frisk.
  • inte använder mediciner eller naturpreparat som kan påverka tarmfunktionen.

Vad innebär det att delta i studien?

Du som anmäler ditt intresse bjuds in till en intervju per telefon och vi går igenom vad det innebär att delta i studien. Efter den första intervjun kommer du att kallas till två besök på Universitetssjukhuset i Örebro.

Första besöket tar ungefär tre- fyra timmar och består av följande delar:

  • Vi säkerställer att det inte finns några hinder för ditt deltagande och du skriver under ett så kallat informerat samtyckeformulär.
  • Du får besvara ett antal frågor om kroppsliga eller psykiska symtom.
  • Du genomgår en undersökning av funktionen i ändtarmen som görs med hjälp av en kateter som förs in cirka 10 centimeter i ändtarmen.  Det görs två olika mättningar.

Andra besöket tar ungefär en halvtimme och består av:

  • Vi tar vävnadsprover från tjocktarmen med hjälp av ett endoskop som är ett böjligt instrument som förs in cirka 10 centimeter i tjocktarmen. Provtagningen gör inte ont då tarmslemhinnan inte har samma känslighet som huden.
  • Du får lämna blodprov och avföringsprov.

Mer information

Du är välkommen att kontakta medicinskt ansvarig forskare: Lucian Marinica Grando, specialistläkare på mag- och tarmsektionen, Medicinska kliniken, USÖ. Telefon: 019-602 17 94

Du kan också ställa din fråga genom att använda Medicinmottagning 4:s e-tjänst: Kontakta oss.

Mottagningens e-tjänster hittar du på den här sidan. 

Intresseanmälan

Din intresseanmälan kan du göra genom att logga in på 1177.se och under rubriken Regionen rekommenderar väljer du Aktuella forskningsstudier. Klicka på rubriken: Vill du delta i forskning och utveckla vården för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, fyll i efterfrågade uppgifter.

Du kan också göra din intresseanmälan genom att använda Medicinmottagning 4:s e-tjänst: Kontakta oss.

Mottagningens e-tjänster hittar du på den här sidan. 

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.

Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021