Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

DigiYoga CaRe får 750 000 kronor från Bröstcancerförbundet

Publicerad: 2023-10-30 15:17

För andra året i rad får studien DigiYoga CaRe pengar från Bröstcancerförbundet. Forskargruppen vill undersöka om digitalt distribuerad yoga är en effektiv rehabiliteringsform. ”Vi kommer bland annat att utvärdera trötthet, livskvalitet, stress och aktivitet”, säger projektledare Emma Ohlsson Nevo, docent och sjuksköterska inom verksamhetsområde kirurgi vid Universitetssjukhuset Örebro.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock.

Det övergripande syftet med DigiYoga CaRe, som är en förkortning för digital yogaintervention i cancerrehabilitering, är att jämföra effekten av en internetbaserad yogaklass för personer som opererats för bröstcancer med en kontrollgrupp som får vanlig vård. Många som får bröstcancer drabbas av cancerrelaterad trötthet och systemisk inflammation, som innebär att flera organ i kroppen inflammeras samtidigt.

– Vi utvärderar med frågeformulär, blodprov och accelerometrar, som mäter hur mycket en person rör sig i sin vardag. Sedan kommer vi även att göra intervjuer med kvinnorna. En annan viktig aspekt är att vi har en patientrepresentant som är och har varit delaktig sedan planeringsstadiet, säger Emma Ohlsson Nevo.

Studie är en multicenterstudie där även Region Västmanland, Gävleborg, Dalarna och Värmland rekryterar forskningspersoner.

– Vi rekryterar även via sociala medier och annonsering för att nå personer från hela landet. I dagsläget har vi har inkluderat 190 personer av de 240 som vi vill rekrytera till studien. Rekryteringen planeras vara klar till nästa sommar, berättar Emma Ohlsson Nevo.

Skapa tillgänglig rehabilitering

Att få medel till sin forskning är en av förutsättningarna för att kunna bedriva forskning.

– Det känns bra att vi fått ett beviljat anslag igen från Bröstcancerförbundet. Det gör att vi kan finansiera instruktörer och administratör i projektet. Projektet delfinansierar även doktorandlön och forskare i projektet. I projektgruppen ingår även en patientrepresentant som varit aktiv från början, säger Emma Ohlsson Nevo.

Hon får medhåll från Anna Duberg, som är ansvarig för yogainterventionen i studien. Det innebär att hon är ansvarig för utformningen av yogan, utbildning, uppföljning och samordning av yogainstruktörerna så att intervention är den samma trots att det är flera instruktörer och att studien pågår över tid.

– Det finns också ett signalvärde i att man väljer att ge stöd till forskning med fokus på icke-farmakologiska insatser såsom yoga, det understryker hur viktigt det är med ett helhetsperspektiv på hälsa. Vi vet att yoga ofta efterfrågas i cancer-rehabilitering och den här studien kommer ge ökad kunskap om det digitala formatet. Det tror jag att det finns ett stort intresse kring, eftersom det ligger i tiden och också för att det skulle kunna öka tillgängligheten för många, avslutar Anna Duberg, fysioterapeut, medicine doktor och forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

 

Faktaruta

Vill du veta mer om studien?

Här kan du se deras film om studien via QR-koden. 

blobid0.png

Är du intresserad att delta i Digiyoga CaRe?

Läs mer här

Emma Ohlsson Nevo

Forskaren Emma Ohlsson Nevo. Foto: Elin Abelson.

Anna Duberg

Forskaren Anna Duberg. Foto: Elin Abelson.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 oktober 2023