Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digital Yoga Intervention i Cancer Rehabilitering, Digiyoga Care

Vi söker dig som nyligen opererat bröstcancer för deltagande i studie där vi vill undersöka om internetbaserad yoga är en effektiv rehabiliteringsform. Bland annat kommer trötthet, livskvalitet, stress och aktivitet att utvärderas.

Internetbaserad yoga. Foto: Shutterstock

Internetbaserad yoga. Foto: Shutterstock.

Studien

Det är en lottad studie; hälften är med i en grupp som får delta i digitalt distribuerad yoga, via zoom och video, 2 ggr/v i 12 veckor och den andra gruppen får vara kontrollgrupp, lever som vanligt, får blomster-checkar som tack vid uppföljning samt får tillgång till videolänkar efter studiens slut. Båda grupperna kommer att få besvara frågeformulär vid fem tillfällen och bära en stegräknare vid tre tillfällen under två år. Yogan utförs hemma och passar både nybörjare och dig med tidigare erfarenhet. Vill du delta i studien?

Om det är högst 60 dagar sedan din operation och du inte har påbörjat en cellgiftsbehandling är du välkommen att anmäla ditt intresse eller ställa frågor till: digiyoga@regionorebrolan.se

Obs: i ditt mail skriver du endast att du är intresserad och anger ditt telefonnummer. Vi kommer att ringa upp dig, inom 1 vecka, för att ge mer information och ta in de uppgifter vi behöver från dig. Därefter får du skriftlig info hemskickad och kan välja om du vill medverka i studien.

Ansvariga

Kontakta gärna någon av våra medarbetare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län.

Projektansvarig

Emma Ohlsson-Nevo

docent

Interventionsansvarig

Anna Duberg

forskningshandledare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2022