Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

ALF-medel förordnandeprogram

Region Örebro län erbjuder tillsammans med Örebro universitet ett förordnandeprogram som sträcker sig från doktorandstudier fram till docentkompetens.

Region Örebro län anslöts till ALF-avtalet 2014 och fick då möjlighet att tillsammans med Örebro universitet utveckla ett helt nytt förordnande program för forskning. Syftet är kunna erbjuda långa förordnanden, upp till 2-åriga förordnanden (9 månader per år). Detta för att utveckla den medicinska forskningen inom Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet. En extra stor satsning görs på doktorander och post-doc förordanden. 

Forskning kombinerat med ST-utbildning

Gör du din ST-tjänstgöring finns det stora möjligheter att kombinera den med forskning. Inom ramen för ALF-förordnandeprogrammet kan du söka forskningstid upp till 40 % för dig som kombinerar ST-utbildning med forskarutbildning. Det gäller både före och efter du har passerat halvtidskontrollen.

Även för dig som redan har disputerat går det att kombinera forskning med ST-tjänstgöring i vårt postdoc-program, då är det 30% forskningtid som du ansöker om.

 

För att hänvisa till beviljade ALF-medel vid exempelvis publicering anger du: ALF funding Region Örebro County

Kontakter

ALF-kontoret

Helena Sävenstrand

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 oktober 2023