Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Guide till olika forskningsanslag

Söker du anslag för forskning inom Region Örebro län? Vi har ett flertal olika finansieringsmöjligheter att erbjuda.

Nedanför har vi listat de anslag som är möjliga att söka utifrån din akademiska kompetens. De flesta anslag förutsätter en anställning inom Region Örebro län och en akademisk anknytning till Örebro universitet. Anslagen söks via Researchwebs ansökningsportal. Har du frågor kring forskningsfinansiering inom regionen är du välkommen att kontakta oss. 

 

Region Örebro läns forskningskommitté

Angelica Netterhall

Forskningskommitténs sekreterare

ALF-kontoret

Helena Sävenstrand

Enhetschef

Nyckelfonden

Marie Svensson

Stiftelseansvarig

Ansöka om tid för forskning

Forskningstid inom Region Örebro län söks som forskarveckor eller forskningsförordanden. För att kunna söka forskningstid krävs att du är anställd inom regionen. Mer detaljer om kriterier och regelelverk finns under respektiv flik.  

Ansökan om arbetstid för magister- eller masteruppsats.  Behöriga att söka är anställda i Region Örebro län som antagits till master- respektive magisterutbildning och ger möjlighet att få upp till tre veckors arbetstid för magisteruppsats. För en masteruppsats kan du få upp till fyra veckors arbetstid samt att söka en gång till, och då få max 2 veckor till. Beviljad tid skall tas ut inom 1 år.  Redovisning av nyttjad tid sker i form av ett seminarium

Ansökan görs i Researchweb enligt rubriker i formuläret. För att din ansökan ska kunna bedömas krävs ett uppdaterat personkort i Researchweb.

Inkomna ansökningar rangordnas avseende ansökans kvalitet och genomförbarhet av en bedömargrupp utsedd av Forskningskommitténs ordförande.

Om du har frågor gällande ovanstående, välkommen att skicka E-post till forskningsfinansiering@regionorebrolan.se

 

Startbidrag

För att komma igång med forskning utlyser Region Örebro läns forskningskommitté ett startbidrag om 2 veckors arbetstid.

Mer information om startbidrag finns här.

Forskarveckor

Du möjlighet att söka forskarveckor från Region Örebro läns forskningskommitté.

Forskarveckor kan du ta ut som dagar eller hela veckor. 

Mer information om forskarveckor finns här.

Forskar-AT

Vill du kombinera forskning med din AT-tjänstgöring kan du göra det i Region Örebro län. Du kan både vara disputerad, inskriven som doktorand eller vilja prova på forskning för första gången.

Mer information AT-ansökan finns här.

Forskarveckor

Du möjlighet att söka forskarveckor från Region Örebro läns forskningskommitté.

Forskarveckor kan du ta ut som dagar eller hela veckor. 

Mer information om forskarveckor finns här.

Forskar-AT

Vill du kombinera forskning med din AT-tjänstgöring kan du göra det i Region Örebro län. Du kan både vara disputerad, inskriven som doktorand eller vilja prova på forskning för första gången.

Mer information AT-ansökan finns här.

ALF-medel

För dig som är anställd inom Region Örebro län och knuten till Örebro universitet finns möjigheter att kombinera klinisk tjänstgöring och forskning upp till halvtid.

Mer information om vårt ALF-förordnande program finns här. 

Forskar-AT

Vill du kombinera forskning med din AT-tjänstgöring kan du göra det i Region Örebro län. Du kan både vara disputerad, inskriven som doktorand eller vilja prova på forskning för första gången.

Mer information AT-ansökan finns här.

Forskarveckor

Du möjlighet att söka forskarveckor från Region Örebro läns forskningskommitté.

Forskarveckor kan du ta ut som dagar eller hela veckor. 

Mer information om forskarveckor finns här.

ALF-medel

För dig som är anställd inom Region Örebro län och knuten till Örebro universitet finns möjigheter att kombinera klinisk tjänstgöring och forskning upp till halvtid.

Mer information om vårt ALF-förordnande program finns här. 

Universitetssjukvårds-förordnande

Universitetssjukvårdens forskningscentrum utlyser regelbundet särskilda förordnanden att kombinera med klinisk tjänstgöring för medarbetare med eller nära docentkompetens. Dessa förordnanden utlyses under lediga jobb och kan ha specificerad kravprofil.

Mer information och kontaktuppgifter till universitetssjukvårdens forskningscentrum finns här.

RFR

Regionala forskningsrådet i Mellansverige utlyser årligen projektmedel inklusive tid för forskning för doktorander och disputerade.

Mer information finns här.

ALF-medel

För dig som är läkare och docentkompetent finns möjlighet att kombinera klinisk tjänst med upp till 40 % forskningstid. 

Mer information om vårt ALF-förordnande program finns här

Universitetssjukvårds-förordnande

Universitetssjukvårdens forskningscentrum utlyser regelbundet särskilda förordnanden att kombinera med klinisk tjänstgöring för medarbetare med eller nära docentkompetens. Dessa förordnanden utlyses under lediga jobb och kan ha specificerad kravprofil.

Mer information och kontaktuppgifter till universitetssjukvårdens forskningscentrum finns här.

RFR

Regionala forskningsrådet i Mellansverige utlyser årligen projektmedel inklusive tid för forskning för doktorander och disputerade.

Mer information finns här.

Ansöka om projektmedel

För anställda inom Region Örebro län finns avsatta medel för projektanslag samt möjlighet att söka finansiering från särfonder som instiftats via donationer. Nyckelfondens utlysningar är också avsedda för regionanställa och gör det möjligt att öka forskningen inom regionen. Även för dig med förenad anställning vid Örebro universsitet och en klinisk tjänstgöring om minst 25% inom Region Örebro län kan söka medel från Nyckelfonden och forskningskommittén.

Vill du ha hjälp med att hitta och söka anslag från externa finansiärer så kan du vända dig till Grants office.

 

Forskningskommittén

Projektmedel utlyses 2 gånger per år från regionbidrag och regionens särfonder. 

Mer information finns här.

RFR

Regionala forskningsrådet i Mellansverige utlyser årligen projektmedel inklusive tid för forskning för doktorander och disputerade.

Mer information finns här.

Forskningskommittén

Projektmedel utlyses 2 gånger per år från regionbidrag och regionens särfonder. 

Mer information finns här.

Nyckelfonden

Årliga utlysningar för att främja och stödja medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. 

Mer information finns här.

RFR

Regionala forskningsrådet i Mellansverige utlyser årligen projektmedel inklusive tid för forskning för doktorander och disputerade.

Mer information finns här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 augusti 2022