Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) arbetar för att höja den vetenskapliga kompetensen i regionen genom att genomföra, stimulera och stödja kliniska, patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår forskning syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. UFC:s akademiska anknytning är främst Örebro universitet, som vi samverkar med inom såväl forskning som utbildning.

Vår verksamhet

Drygt 90 personer är knutna till UFC varav ett femtiotal personer är disputerade. Ett tjugotal doktorander har på sin forskningstid sin huvudsakliga arbetsplats förlagd till UFC.

På UFC möts forskare från olika professioner, t.ex. läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer, folkhälsovetare och hälsoekonomer. Det skapar goda förutsättningar för samarbeten över professionsgränser. De flesta forskare vid UFC delar sin tid mellan klinik och forskning. Att forskarna finns kvar i den kliniska verksamheten innebär att kliniska frågeställningar lättare kan fångas upp, och att ny kunskap enklare kan återföras till verksamheterna. 

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt i Region Örebro läns projektdatabas (Researchweb). Där kan du söka på ämnesområde eller som fritext.

Personal vid UFC

Chefer

Verksamhetschef

Martin Eriksson Crommert, tfn 019-6025785, e-post till Martin Eriksson Crommert

 

Administrativ personal

Linda Durnell (Forskningssekreterare), tfn 019-602 58 76, e-post till Linda Durnell

Linda Kirrander (Forskningssekreterare), tfn 019-602 77 06, e-post till Linda Kirrander

Åsa Lundberg (FoU-administratör), tfn 019-602 07 72, e-post till Åsa Lundberg

Daniel Pichler (Forskningssekreterare), tfn 019-602 57 84, e-post till Daniel Pichler

Diana Sääv (FoU-administratör, ekonomi), tfn 019-602 07 73, e-post till Diana Sääv

Sandra Turesson (FoU-administratör), tfn 019-602 58 02, e-post till Sandra Turesson

 

Hälsoekonomer

Jasmine Fridljung, tfn 019-602 07 79, e-post till Jasmine Fridljung

Lars Hagberg, tfn 019-602 70 58, e-post till Lars Hagberg

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Anna Philipson, tfn 019-602 74 91, e-post till Anna Philipson

Linda Ryen, tfn 019-602 71 81, e-post till Linda Ryen

Professorer & adjungerade/affilierade professorer

Susanne Bejerot, e-post till Susanne Bejerot

Ingemar Engström, e-post till Ingemar Engström

Liselotte Hermansson, tfn 019-6025897, e-post till Liselotte Hermansson

Lars-Olov Lundqvist, tfn 019-6025819, e-post till Lars-Olov Lundqvist

Margareta Möller, tfn 070-5898112, e-post till Margareta Möller

Agneta Schröder, tfn 019-6025879, e-post till Agneta Schröder

 

Docenter

Sanna Aila Gustafsson, e-post till Sanna Aila Gustafsson

Agneta Anderzén Carlsson, tfn 019-6025846, e-post till Agneta Anderzén Carlsson

Kristina Arnrup, tfn 019-6025890, e-post till Kristina Arnrup

Peter Appelros, e-post till Peter Appelros

Martin Eriksson Crommert, tfn 019-6025785, e-post till Martin Eriksson Crommert

Lars Hagberg, tfn 019-6027058, e-post till Lars Hagberg

Maria Hälleberg Nyman, tfn 019-6026564, e-post till Maria Hälleberg Nyman

Gustav Jarl, tfn 019-6025875, e-post till Gustav Jarl

Jan Karlsson, e-post till Jan Karlsson

Kajsa Lidström Holmqvist, tfn 019-6025789, e-post till Kajsa Lidström Holmqvist

Lars Kjellin, e-post till Lars Kjellin

Maria Lodefalk, e-post till Maria Lodefalk

Michiel van Nieuwenhoven, tfn 019-6027702, e-post till Michiel van Nieuwenhoven

Ylva Nilsagård, e-post till Ylva Nilsagård

Axel Nordenskjöld, e-post till Axel Nordenskjöld

Emma Ohlsson Nevo, tfn 019-6025843, e-post till Emma Ohlsson Nevo

Eva Rask, e-post till Eva Rask

Tabita Sellin Jönsson, e-post till Tabita Sellin Jönsson

Mia Svantesson Sandberg, tfn 019-6025847, e-post till Mia Svantesson Sandberg

Fredrik Söderqvist, tfn 019-6020745, e-post till Fredrik Söderqvist

Camilla Warnicke, e-post till Camilla Warnicke

Elisabeth Westerdahl, e-post till Elisabeth Westerdahl

 

Doktorer

Ahmed Amer, e-post till Ahmed Amer

Susann Arnell, e-post till Susann Arnell

Mialinn Arvidsson Lindvall, tfn 019-6025895, e-post till Mialinn Arvidsson Lindvall

Anna Duberg, tfn 019-6025888, e-post till Anna Duberg

Marie Elwin, e-post till Marie Elwin

Maria Fogelkvist, e-post till Maria Fogelkvist

Mikko Hellgren, e-post till Mikko Hellgren

Ulrika Hylén, e-post till Ulrika Hylén

Erik Höglund, e-post till Erik Höglund

Markus Jansson, e-post till Markus Jansson

Stefan Jansson, tfn 019-6025789, e-post till Stefan Jansson

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Marie Jönsson, e-post till Marie Jönsson

Kjerstin Larsson, e-post till Kjerstin Larsson

Katarina Lindstedt, tfn 019-6022855, e-post till Katarina Lindstedt

Marie Matérne, e-post till Marie Matérne

Emma Nilsing Strid, tfn 019-6025788, e-post till Emma Nilsing Strid

Kerstin Neander, e-post till Kerstin Neander

Veikko Pelto-Piri, e-post till Veikko Pelto-Piri

Anna Philipson, tfn 019-6027491, e-post till Anna Philipson

Linda Ryen, tfn 019-6027181, e-post till Linda Ryen

Lisa Rådman, e-post till Lisa Rådman

Ninos Samano, e-post till Ninos Samano

Mikael Selvin, e-post till Mikael Selvin

Reidun Stenberg, e-post till Reidun Stenberg

Ann-Sofie Sundqvist, tfn 019-6020987, e-post till Ann-Sofie Sundqvist

Moa Wahlqvist, e-post till Moa Wahlqvist

Cathrine Widehammar, e-post till Cathrine Widehammar

Camilla Wistrand, tfn 019-6025895, e-post till Camilla Wistrand

Ann-Britt Zakrisson, e-post till Ann-Britt Zakrisson

Samarbeten

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) samarbetar i stor utsträckning med olika kliniker vid universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet. Samarbete med andra sjukhus och universitet samt kommuner i Sverige och utomlands förekommer också i varierande utsträckning.

Ett exempel på vårt samarbete med Örebro universitet och kommunerna i Örebro län är samverkansstrukturen "Forum 2.0" som avser forskning, implementering av ny kunskap, verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning med fokus på äldreområdet. Mer information om "Forum 2.0" finns här.

 

Stöd till dig som forskar

Under rubriken infrastruktur kan du läsa om det stöd som finns för dig som forskar. På den här sidan har vi listat forskningens hela utbud av stöd från A-Ö.

Utbudet av stöd som Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) kan erbjuda är exempelvis:

 

Forskningsseminarier

Forskningsseminarier arrangeras vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) med syfte att främja kunskapsutveckling bland forskande medarbetare inom Region Örebro län samt bidra till nya kontakter och forskningssamverkan.

 

Två huvudtyper av forskningsseminarier arrangeras vid UFC:

 • Granskningsseminarier – Traditionella forsknings-/manusseminarier där manuskript presenteras av en presentatör och diskuteras med två utvalda granskare. Forskningsengagerade medarbetare på alla nivåer välkomnas att presentera. Vid seminarierna kan manus, projektidéer, forskningsplaner, ansökningar eller presentationer inför vetenskapliga kongresser diskuteras. Seminarierna leds av en ordförande utsedd av UFC. Tid avsatt för seminarier är 2 timmar.
 • Temaseminarier/temaserier – Seminarier eller föreläsningar för ökad vetenskaplig metodkunskap, ämnesfördjupning eller kompetensutveckling. Forskningsintresserade medarbetare inom RÖL är välkomna att själva initiera och anordna dessa seminarier. Utformningen av seminarierna kan variera.

 

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Vissa temaseminarier kan även ha en snävare eller bredare målgrupp. Vanligtvis krävs föranmälan till seminarierna, helst åtta dagar före seminariet. Om seminariet har ett begränsat antal platser gäller först till kvarn. I regel hålls seminarierna i S-huset eller på distans.

 

Kontakta UFC:s funktionsbrevlåda om du inte är knuten till UFC men ändå vill ha våra månadsvisa utskick (e-post) om de seminarier som anordnas här. Mer information om var seminarierna annonseras finns nedan under rubriken "Information - För dig som önskar hålla ett seminarium vid UFC". 

Till dig som vill anordna ett seminarium

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till UFC:s funktionsbrevlåda. Uppge vilket tillfälle det avser, typ av seminarium, manusets titel samt granskare vid granskningsseminarium. Presentatör eller handledare tar själv kontakt med två granskare, i regel en senior forskare och en doktorand. Ordförande, bör ha minst docentkompetens, och finns utsedd till schemalagda seminarier. Skicka sedan underlag som ska granskas (t.ex. manuskript) senast en vecka före seminariet till UFC:s funktionsbrevlåda. Seminarieadministratören vidarebefordrar materialet till de anmälda deltagarna, granskarna samt ordförande.

 

Om inte någon av de befintliga seminarietiderna passar, finns möjlighet att föreslå en egen tid. Skicka förslag på datum och tid, typ och titel på seminariet samt ev. granskare. Meddela om du behöver hjälp att boka in en ordförande och boka lokal.

 

Information om annonsering av seminariet

Planerat seminarium kommer att annonseras på följande sätt:
- här på UFC:s hemsida,
- UFC:s Facebook-sida,
- via sändlista (e-post) till forskare och doktorander knutna till UFC,
- den interna kalendern
- den externa kalendern för forskningsseminarier
- i Region Örebro läns nyhetsbrev ”Angeläget” samt
- på de informationsskärmar som finns i S-huset.

Information om seminariet skickas även till Institutionen för hälsovetenskaper eller Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Om annan annonsering önskas får den som håller i seminariet själv ordna detta.


Hör av dig till UFC:s funktionsbrevlåda om du önskar boka en seminarietid. 

 

Oktober

 • Torsdag 19/10, kl. 10:00-12:00

 

November

 • Tisdag 7/11, kl. 10:00-12:00
 • Onsdag 15/11, kl. 13:00-15:00

 

December

 • Tisdag 19/12, kl 10:00-12:00.

Anmäl dig till samtliga seminarier här!

 

Oktober

 • Måndag den 2/10, kl 14:30-16:00. Distans.
  Temaseminarium - Forskning och utvecklingsarbete med fokus på minskad ensamhet hos äldre. 
  1) Upplevelse av ensamhet hos äldre personer boende på särskilt boende
  Presentatörer: Annika Söderman (med.dr., Örebro universitet), Mialinn A Lindvall (med.dr., UFC)
  2) Favoriträtten gör favoritträffen! – ett måltidsprojekt i Karlskoga kommun
  Presentatör: Nina Bäckman (aktivitetssamordnare, Karlskoga kommun)

 

 • Onsdag den 11/10, kl. 13:00-15:00. Konferensrum Professorn (S-huset, vån 2, UFC)/distans. Seminariet hålls på engelska.
  Manusseminarium: Individualized oxygen during daily activities with COPD
  Respondent: Linette Marie Kofod (doktorand)
  Granskare: Gabriella Eliason (med.dr.), Markus Jonsson (med.dr.)
  Ordförande: Agneta Anderzén Carlsson (docent)

 

 • Onsdag den 18/10, kl 13:00-15:30. Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1)/distans.
  Temaseminarium - Forskningsmetodikens djungel: Kvalitativ metod likheter och olikheter.
  Presentatör: Carina Berterö (professor, Linköping Universitet)

 

 • Tisdag den 24/10, kl 13:00-15:00. Konferensrum Studenten (S-huset, källarvån). Endast fysisk närvaro.
  Temaseminarium: Psykisk hälsa bland ungdomar – från epidemiologisk bevakning till skolbaserat främjande.
  Programpunkter: 
  1) Att följa den psykiska hälsan bland unga utifrån tvåfaktormodellen

  Presentatör: Fredrik Söderqvist (docent)
  2) Psykisk hälsa bland unga före och tre år efter pandemins utbrott – analys ur ett tvåfaktorperspektiv
  Presentatör: Lena Uvhagen (doktorand)
  3) En lösningsfokuserad ansats för att främja ungas psykiska välbefinnande i skolan
  Presentatör: Sussan Öster (MSc)
  4) Solution-focused Intervention for Mental health (SIM) för att främja ungas psykiska välbefinnande i gymnasieskolan.
  Presentatörer: Urban Norling (MSc), Fredrik Söderqvist (docent)

   

 

November

 • Tisdag den 7/11, kl 13:00-15:00. Distans.
  Temaseminarium om statistik: Deskriptiv statistisk analys
  Presentatör: Anders Wirén (disputerad bioinformatiker vid Region Örebro län)

 

 • Onsdag den 22/11, kl 10:00-12:00. Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1)/distans.
  Temaseminarium inom psykometri: Att välja mätinstrument
  Presentatör: Maria Fogelkvist (fil.dr.)
  Ordförande: Lars-Olov Lundqvist (adj. professor)

 

 • Torsdag den 23/11, kl. 10:00-12:00. Konferensrum Professorn (S-huset, vån 2, UFC)/distans.
  Manusseminarium: Patients and healthcare professional’s experiences of immediate mobilization at the post-anesthesia care unit after elective colorectal surgery
  Respondent: Rose-Marie Wilnerzon Thörn (doktorand)
  Ordförande: Tabita Sellin Jönsson (docent)

 

December

 • Tisdag den 5/12, kl 09:30-11:30. Konferensrum Professorn (S-huset, vån 2, UFC)/distans.
  Manusseminarium: Mechanically assisted cough for patients with progressive neurological disease; For hope and relief in an uncertain disease progression
  Respondent: Anna Watz (doktorand)

 

 • Tisdag den 5/12, kl 10:00-12:00. Konferensrum Docenten (S-huset, vån 1, UFC)/distans.
  Manusseminarium: Healthcare professionals´preception of geriatric assessment in clinical practice
  Respondent: Sofia Axelsson (doktorand)
  Ordförande: Gustav Jarl (docent)

 

 • Onsdag den 13/12, kl 13:00-15:00. Konferensrum Studenten (S-huset, källarvån). Endast fysisk närvaro. Seminariet hålls på engelska.
  Temaseminarium om statistik: Sample size and power calculations
  Presentatör: Daniel Smith (disputerad statistiker vid Region Örebro län)

 

 • Måndag den 18/12, kl 10:00-12:00. Konferensrum Docenten (S-huset, vån 1, UFC)/distans.
  Manusseminarium: ReActivate (manus 1)
  Respondent: Tove Axelsson Landberg (doktorand)
  Ordförande: Agneta Schröder (docent)

Utbildningar

Det största utbildningsuppdraget för UFC:s disputerade medarbetare är handledning av framför allt forskarstuderande på doktorandnivå men även magister/masternivå. Även doktoranderna handleder magisterarbeten (efter godkänd halvtid) eller uppsatser på grundutbildningsnivå. 


Nedan finns utbildningar som är knutna till UFC.

Målgrupp för kursen är ST-läkare inom Region Örebro län. I mån av plats antas även ST-läkare från andra regioner.

Allmän information om kursen

Kursen är anpassad till aktuella förordningar och lokala rekommendationer som styr ST-läkarnas utbildning. Kursen utgör, från hösten 2023, en teoretisk kurs inkluderande föreläsningar och granskning av vetenskapliga artiklar i grupp.  Det innebär att man, inom ramen för kursen, inte har möjlighet att skriva något vetenskapligt arbete (rapport), se mer information nedan under rubriken ”Information om vetenskapligt arbete” om du har behov av att göra det.

Kursen omfattar 2 veckor och är förlagd under veckorna 39 och 42. Undervisningen är obligatorisk och kursintyg utfärdas efter godkänd kurs.

Antagning

Kursen går på hösten varje år. Vid varje kursomgång antas 26 deltagare. ST-läkare med kortare resterande tid av sin ST-utbildning prioriteras. Vid för få sökande kan kursen komma att ställas in.

Kursanmälan

Ordinarie anmälningsförfarande för hösten 2023 har stängt den 13 april 2023. Det finns för närvarande inga platser kvar till höstens kurs. EFtersom det redan är fler sökande än platser på kursen så kommer vi inte att ha någon reservlista. 

Anmälan till kursen för hösten 2024 kommer öppna i februari 2024 och stänga i april 2024.

Lärandemål

Kursen bidrar till att deltagarna kan:

 • tillämpa medicinskt vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer
 • kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information
 • ta ett ansvar för att medicinsk vetenskaplig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjukvården.

Delmål som omfattas

SOSFS 2015:8 - delmål a5 gällande kurs i medicinsk vetenskap.

image7asin.png


HSLF-FS 2021:8 - delmål STa3 avseende medicinsk vetenskap

Kursen styrker kompetenskraven enligt delmål STa3 och rekommenderas för alla ST-läkare inom Region Örebro län trots att formellt krav på kursintyg inte finns i 2021 års förordning. Rekommendationen grundar sig på att specialisering som läkare förutsätter god teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens och att möjlighet till fördjupning inom medicinsk vetenskap på ST-nivå därför bör bevaras.

Tillgodoräknande av tidigare kurs

Om du kan intyga att du genomgått annan kurs med motsvarande innehåll efter läkarexamen kan den vara möjlig att tillgodoräkna enligt Socialstyrelsen. Din huvudhandledare avgör om tidigare kurs uppfyller kraven och utfärdar i så fall intyg för ST-delmålet.

Intyg

SOSFS 2015:8

 • Efter avslutad kurs med godkänt resultat utfärdar kursansvarig ett intyg över genomförd kurs. Intyget är utformat av Socialstyrelsen då deltagande i kurs är ett krav.

HSLF-FS 2021:8

 • Efter avslutad kurs med godkänt resultat utfärdar kursansvarig ett intyg över genomförd kurs. Intyget är utformat av Region Örebro län och utgör underlag för din handledare och chef vid slutbedömning inför ansökan om specialistbevis.

Pedagogik

Kursen bygger på problembaserat lärande i grupp samt föreläsningar. Undervisningspråket på kursen är svenska.

Kursort

Kursen hålls på universitetssjukhusområdet i Örebro, se aktuellt schema för kursen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Örebro län. 

Externa deltagare faktureras 10 000 kronor före kursstart.

 

I ST-förordning SOSFS 2015:8 ingår krav på skriftligt vetenskapligt arbete (eget intyg för arbetet).  

I ST-förordning HSLF-FS 2021:8 förtydligar Socialstyrelsen inte hur delmålet ska uppfyllas vilket ställer krav på varje arbetsgivare att formulera rekommendationer. Region Örebro län gör bedömningen att specialisering som läkare förutsätter god teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens och att möjlighet till skriftlig fördjupning inom medicinsk vetenskap på ST-nivå bör bevaras.

Din verksamhetschef ansvarar i samråd med din klinikstudierektor för att utse en handledare för arbetet. Din handledare bör vara vetenskapligt meriterad, helst disputerad. Arbetets omfattning bör vara anpassat till den avsatta tiden (8 veckor). Det vetenskapliga arbetet kan utgöras av en litteraturöversikt, djur-, lab.-, register- eller klinisk studie. Frågeställningen bör vara kopplad till medicin, vård och hälsa alternativt medicinsk pedagogik och arbetet ska föregås av etikprövning när regelverket så kräver.

Det skriftliga arbetet bör presenteras i verksamheten och gärna även på regional eller nationell nivå vid vetenskaplig sammankomst, alternativt publiceras i vetenskaplig skrift. Närvaro vid vetenskapligt seminarium som till exempel en halvtidskontroll eller en disputation rekommenderas då det bidrar till ST-läkarens förståelse för den vetenskapliga processen.

Det skriftliga arbetet bör också  presenteras vid ett särskilt seminarium vid UFC som hålls en gång per år.

Om inte tillräckligt hög vetenskaplig kompetens finns i din verksamhet så kan din verksamhetschef vända sig till UFC för stöd att utse en handledare för arbetet.

Tillgodoräknande av vetenskapligt arbete

ST-läkare som gjort ett vetenskapligt arbete (mastersnivå 30 hp) under grundutbildningen kan tillgodoräkna sig detta enligt Socialstyrelsen. Även andra vetenskapliga arbeten av motsvarande omfattning som utförts efter läkarexamen kan vara aktuella att tillgodoräkna.

Teoretisk utbildning som genomgåtts på grundutbildningsnivå kan dock inte tillgodoräknas  under en specialistutbildning.

ST-handledaren ansvarar för att bedöma om ett tidigare arbete uppfyller kraven. ST-handledaren ansvarar också för att utfärda detta intyg. Om handledaren önskar stöd i att bedöma den vetenskapliga kvalitén och omfattningen kan kursledning på UFC hjälpa till med detta.

Intyg

SOSFS 2015:8

HSLF-FS 2021:8

 • När det vetenskapliga arbetet är klart ska det bedömas av ST-läkarens handledare. Arbetet utgör ett underlag för handledare när måluppfyllelse (STa3) ska intygas. 
Kontaktinformation

Ann-Sofie Sundqvist

Kursansvarig

Daniel Pichler

Kursadministratör

Denna kurs anordnas av Örebro universitet. Se mer information på universitets hemsida.

Denna kurs anordnas av Örebro universitet. Se mer information på universitets hemsida.

Forskningsbokslut och publikationer

I vår projektdatabas samlar vi information om de projekt, studier och kliniska prövningar som pågår i vår verksamhet. Varje år sammanställer vi ett forskningsbokslut som innehåller årets forskningsproduktion i form av publikationer. 

Här hittar du våra publikationer och pågående projekt.

 

Nedan finns de tre senaste verksamhetsberättelserna. Kontakta UFC om du är intresserad av verksamhetsberättelser från tidigare år.

Title

Being a parent when having deafblindness

Description of the content of the poster

At the upper left corner of the poster, there is a photo showing a family, consisting of a father, a mother and two younger children at a dinner table. The mother is smiling and reaches out with a glass of water to the child sitting opposite of her.

At the upper right corner, the Conclusion of the study is highlighted in a yellow box. It reads:

Having deafblindness could cause obstacles with regard to parenting, which risk shadowing the joy of being a competent parent. Support was sometimes lacking, which affected the whole family. There is a need for collaboration between parents and societal actors to tailor parental and family support, to safeguard the health in the families.

The authors and their affilations are presented below the Conclusion, for details, at the end of this text. Under the author details, the following text sections are presented:

Introduction and aim

Research on parenting when having deafblindness is limited, but necessary for determining the needs and find arguments for adapted support to fulfil parental responsibilities. Thus, the aim of the current study was to describe experiences of being a parent when having deafblindness.

Methods

The design and spreading of information of the study was conducted in collaboration with the Family Section of the Swedish Association of the Deafblind. Fourteen parents with deafblindness participated in individual interviews. Signed, spoken or tactile language was used in the interviews.

Results

Being a parent and living family life was something very positive; it created feelings of happiness, satisfaction and fulfilment. The parents managed, was compensating for the consequences of deafblindness and experienced that their unique situation contributed to personal growth in the children. Nevertheless, parenting was not always easy; some situations caused sorrow and distress.  Sometimes, things did not work according to plan and the parents experienced that they could not fully support their child, who then became disadvantaged. Assistance from family members and society was needed, but not always offered.

After this sections, the logotypes of the institutions involved in the research is depictured, as well as contact information to the presenter: agneta.anderzen-carlsson@regionorebrolan.se

Author information

Agneta Anderzén Carlsson1, Karina Huus2, Maria Björk2, Camilla Warnicke3, Moa Wahlqvist1,4,5

Author affilations

 1. University Health Care Research Center, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro Sweden.
 2. CHILD research group, Department of Nursing Science, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
 3. University Health Care Research Center, Faculty of Humanities and Social Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.  
 4. Audiological Research Centre, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden.
 5. The Swedish National Resource Centre for Deafblindness, Lund, Sweden. 
Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda/Telefon

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 mars 2023