Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) arbetar för att höja den vetenskapliga kompetensen i regionen genom att genomföra, stimulera och stödja kliniska, patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår forskning syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. UFC:s akademiska anknytning är främst Örebro universitet, som vi samverkar med inom såväl forskning som utbildning.

Vår verksamhet

Vid årsskiftet 2019/2020 var drygt 80 personer knutna till UFC varav 46 personer var disputerade. Ett tjugotal doktorander har på sin forskningstid sin huvudsakliga arbetsplats förlagd till UFC.

På UFC möts forskare från olika professioner, t.ex. läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare och folkhälsovetare. Det skapar goda förutsättningar för samarbeten över professionsgränser. De flesta forskare vid UFC delar sin tid mellan klinik och forskning. Att forskarna finns kvar i den kliniska verksamheten innebär att kliniska frågeställningar lättare kan fångas upp, och att ny kunskap enklare kan återföras till verksamheterna. 

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt i Region Örebro läns projektdatabas (Researchweb). Där kan du söka på ämnesområde eller som fritext.

Personal vid UFC

Verksamhetschef

Kristina Arnrup, tfn 019-602 58 90, e-post till Kristina Arnrup

Administrativ personal

Ann-Chatrin Stellin (Chefssekreterare), tfn 019-602 58 41, e-post till Ann-Chatrin Stellin

Linda Durnell (Forskningssekreterare), tfn 019-602 58 76, e-post till Linda Durnell

Ulf Johansson (Forskningsassistent), tfn 019-602 58 16, e-post till Ulf Johansson

Linda Kirrander (FoU-administratör), tfn 019-602 77 06, e-post till Linda Kirrander

Daniel Pichler (Forskningssekreterare), tfn 019-602 57 84, e-post till Daniel Pichler

Forskningssjuksköterska

Ulrika Hylén, e-post till Ulrika Hylén

Hälsoekonomer

Lars Hagberg, tfn 019-602 70 58, e-post till Lars Hagberg

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Anna Philipson, tfn 019-602 74 91, e-post till Anna Philipson

Linda Ryen, tfn 019-602 71 81, e-post till Linda Ryen

Professorer & adjungerade/affilierade professorer

Susanne Bejerot, e-post till Susanne Bejerot

Ingemar Engström, e-post till Ingemar Engström

Liselotte Hermansson, tfn 019-6025897, e-post till Liselotte Hermansson

Lars-Olov Lundqvist, tfn 019-6025819, e-post till Lars-Olov Lundqvist

Margareta Möller, tfn 070-5898112, e-post till Margareta Möller

Agneta Schröder, tfn 019-6025879, e-post till Agneta Schröder

Docenter

Sanna Aila Gustafsson, e-post till Sanna Aila Gustafsson

Agneta Anderzén Carlsson, tfn 019-6025846, e-post till Agneta Anderzén Carlsson

Kristina Arnrup, tfn 019-6025890, e-post till Kristina Arnrup

Peter Appelros, e-post till Peter Appelros

Lars Hagberg, tfn 019-6027058, e-post till Lars Hagberg

Gustav Jarl, tfn 019-6025875, e-post till Gustav Jarl

Jan Karlsson, tfn 019-6025885, e-post till Jan Karlsson

Lars Kjellin, tfn 019-6025883, e-post till Lars Kjellin

Michiel van Nieuwenhoven, tfn 019-6027702, e-post till Michiel van Nieuwenhoven

Axel Nordenskjöld, e-post till Axel Nordenskjöld

Emma Ohlsson Nevo, tfn 019-6025843, e-post till Emma Ohlsson Nevo

Eva Rask, e-post till Eva Rask

Tabita Sellin Jönsson, e-post till Tabita Sellin Jönsson

Mia Svantesson Sandberg, tfn 019-6025847, e-post till Mia Svantesson Sandberg

Elisabeth Westerdahl, e-post till Elisabeth Westerdahl

Doktorer

Mialinn Arvidsson Lindvall, tfn 019-6025895, e-post till Mialinn Arvidsson Lindvall

Eva Carlsson, e-post till Eva Carlsson

Anna Duberg, tfn 019-6025888, e-post till Anna Duberg

Marie Elwin, e-post till Marie Elwin

Martin Eriksson Crommert, tfn 019-6025785, e-post till Martin Eriksson Crommert

Anders Hansson

Mikko Hellgren, e-post till Mikko Hellgren

Stefan Jansson, tfn 019-6025789, e-post till Stefan Jansson

Kjerstin Larsson, tfn 019-6025880, e-post till Kjerstin Larsson

Kajsa Lidström Holmqvist, tfn 019-6025789, e-post till Kajsa Lidström Holmqvist

Katarina Lindstedt, tfn 019-6022855, e-post till Katarina Lindstedt

Maria Lodefalk, e-post till Maria Lodefalk

Marie Matérne, tfn 019-6026266, e-post till Marie Matérne

Emma Nilsing Strid, tfn 019-6025788, e-post till Emma Nilsing Strid

Kerstin Neander, e-post till Kerstin Neander

Veikko Pelto-Piri, e-post till Veikko Pelto-Piri

Linda Ryen, tfn 019-6027181, e-post till Linda Ryen

Ninos Samano, e-post till Ninos Samano

Fides Schückher, e-post till Fides Schückher

Reidun Stenberg, tfn 019-6025887, e-post till Reidun Stenberg

Ann-Sofie Sundqvist, tfn 019-6025786, e-post till Ann-Sofie Sundqvist

Moa Wahlqvist, e-post till Moa Wahlqvist

Camilla Warnicke, tfn 019-6025894, e-post till Camilla Warnicke

Camilla Wistrand, tfn 019-6025895, e-post till Camilla Wistrand

Ann-Britt Zakrisson, tfn 019-6025786, e-post till Ann-Britt Zakrisson

Samarbeten

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) samarbetar i stor utsträckninng med olika kliniker vid universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet. Samarbete med andra sjukhus och universitet samt kommuner i Sverige och utomlands förekommer också i varierande utsträckning.

Ett exempel på vårt samarbete med Örebro universitet och kommunerna i Örebro län är samverkansstrukturen "Forum 2.0" som avser forskning, implementering av ny kunskap, verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning med fokus på äldreområdet. Mer information om "Forum 2.0" finns här.

Stöd till dig som forskar

Under rubriken infrastruktur kan du läsa om det stöd som finns för dig som forskar. På den här sidan har vi listat forskningens hela utbud av stöd från A-Ö.

Forskningsseminarier

Vid UFC, Institutionen för Hälsovetenskaper (HV) och Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) hålls forskningsseminarier av doktorander och forskare från såväl Örebro universitet som Region Örebro län.

Syftet med forskningsseminarierna är att främja forskarutbildningen, forskningen och kollegialt utbyte. Seminarierna består främst av presentation och diskussion av manuskript och så kallade halvtid- och kappaseminarium. Seminarierna kan också användas för diskussioner kring ett forskningsprojekt, såsom ansökningar om forskningsmedel samt presentationer vid vetenskapliga kongresser.

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Till flertalet av seminarierna krävs föranmälan senast åtta dagar innan seminariet och först till kvarn gäller. Seminarierna hålls vanligtvis i S-huset eller på distans.

Vill du boka en befintlig seminarietid?

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till UFC:s funktionsbrevlåda. Uppge vilket tillfälle det avser, typ av seminarium, manusets titel samt granskare. Ordförande finns redan utsedd enligt schema, meddela om du vill utse en ordförande själv eller inte behöver ha någon ordförande vid seminariet. Skicka sedan aktuellt manus senast 8 dagar före seminariet till UFC:s funktionsbrevlåda, forskningssekreteraren skickar sedan vidare till de anmälda deltagarna, granskarna samt ordförande 7 dagar före seminariet.

 

Vill du föreslå egen seminarietid?

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till UFC:s funktionsbrevlåda. Föreslå datum och tid. Uppge typ av seminarium, manusets titel, granskare och förslag på ordförande samt om du behöver hjälp med att boka en lokal för seminariet. Skicka sedan aktuellt manus senast 8 dagar före seminariet till UFC:s funktionsbrevlåda, forskningssekreteraren skickar sedan vidare till de anmälda deltagarna, granskarna samt ordförande 7 dagar före seminariet.

 

Information om annonsering av seminariet

Seminariet kommer att annonseras på UFC:s hemsida och i Region Örebro läns (Forskning och Utbildning) kalender samt på de informationsskärmar som finns i S-huset. Information om seminariet skickas även till Institutionen för hälsovetenskaper eller Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Om annan annonsering önskas får den som håller i seminariet själv ordna detta.

 • Torsdag den 6/5, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.
 • Tisdag den 25/5, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.

Anmäl dig till samtliga seminarium här!

 • Fredag den 5/3, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.
  Manusseminarium: An intervention with dance and yoga reduced abdominal pain among girls aged 9-13 with Functional Abdominal Pain Disorders: A randomized controlled trial
  Presentatör: Anna Philipson (doktorand), Sofie Högström (predoktorand)
  Granskare: Eva Lindberg (med.dr.), Maria Fogelqvist (doktorand)
  Ordförande: Tabita Sellin Jönsson (docent)

 • Tisdag den 9/3, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.
  Manusseminarium: Experiences by professionals in health care of complex interventions: A focus group study
  Presentatör: Anette Granberg (doktorand)
  Granskare: Emma Nilsing Strid (med.dr.), Susann Arnell (doktorand)
  Ordförande: Agneta Anderzén Carlsson (docent)

 • Onsdag den 17/3, kl 10:00-11:30. Distansseminarium.
  Seminarieserie om psykisk hälsa bland unga
  Programpunkt 1: Trestadsstudien - Psykosociala problem hos unga
  Presentatör: Katja Boersma (professor)
  Programpunkt 2: Resultat från Just in Time-projektet (Dans & yoga för flickor 9-13 år med funktionell buksmärta)
  Presentatör: Sofie Högström (predoktorand) m.fl. från Just in Time-projektet

 • Måndag den 22/3, kl 11:00-13:30. Distansseminarium.
  Kappaseminarium
  Presentatör: Cathrine Widehammar (doktorand)
  Granskare: Agneta Anderzén Carlsson (docent), Mia Linn Arvidsson Lindvall (med.dr.)
  Ordförande: Mia Svantesson Sandberg (docent)

 • Torsdag den 25/3, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.
  Manusseminarium
  Presentatör: Ulrika Westerling (doktorand)
  Granskare: Agneta Anderzén Carlsson (docent), Lisa Spang (doktorand)
  Ordförande: Elisabeth Westerdahl (docent)

 • Tisdag den 6/4, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.
  Kvantitativ seminarieserie
  Ämne: Mixed models
  Arrangör: UFC (Initiativtagare: Anna Philipson & Ulrika Hylén)

 • Onsdag den 7/4, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.
  Manusseminarium: Does one revisit to the COPD nurse improve inhaler use in patients with COPD in primary health care?
  Presentatör: Annika Lindh (doktorand)
  Granskare: Emma Ohlsson Nevo (docent), Anna Nordlind (doktorand)
  Ordförande: Mia Svantesson Sandberg (docent)

 • Tisdag den 20/4, kl 13:00-15:00. Distansseminarium.
  Kappaseminarium: Anorexia nervosa; assessment, prediction and clinical significant change. Outcome of a randomised control trial
  Presentatör: Erika Nyman-Carlsson (doktorand)
  Ordförande: Sanna Aila Gustafsson (docent)

 • Tisdag den 18/5, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.
  Kvantitativ seminarieserie
  Ämne: P-värde
  Arrangör: UFC (Initiativtagare: Anna Philipson & Ulrika Hylén)

 • Tisdag den 18/5, kl 10:00-12:00. Distansseminarium.
  Kappaseminarium: Quality and Patient Participation in Forensic Psychiatric Care
  Presentatör: Mikael Selvin (doktorand)
  Ordförande: Lars-Olov Lundqvist (adj. professor)

 • Tisdag den 1/6, kl 13:00-15:00. Distansseminarium.
  Manusseminarium
  Presentatör: Ulrika Hylén (doktorand)
  Ordförande: Agneta Anderzén Carlsson (docent)

Utbildningar

Det största utbildningsuppdraget för UFC:s disputerade medarbetare är handledning av framför allt forskarstuderande på doktorandnivå men även magister/masternivå. Även doktoranderna handleder magisterarbeten (efter godkänd halvtid) eller uppsatser på grundutbildningsnivå. 


Nedan finns utbildningar som är knutna till UFC.

Kursen vänder sig till ST-läkare inom i första hand Region Örebro län.

ST-läkare som genomfört kursen med godkänt resultat, uppfyller kraven för delmål a5 i målbeskrivningarna för specialiteter enligt SOSFS 2015:8, gällande kurs i vetenskap samt självständigt skriftligt arbete.

För dig som genomgår ST-utbildning enligt SOSFS 2008:17 täcker kursen kraven för kurs samt arbete enligt delmål 19 i målbeskrivningarna.

Se nedan avseende intyg efter avslutad kurs.

Kursanmälan

Anmäl dig till kursen här!

Anmälan är möjlig till och med den 31 mars 2021. Antagningsbesked lämnas i början av april

Syfte

På kursen övar du din förmåga till ett vetenskapligt förhållningssätt i det medicinska arbetet. Du lär dig att söka, läsa, tolka och använda existerande medicinsk kunskap eller konstatera att kunskap saknas. Du lär dig att förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete.

Omfattning

Kursen inleds med en obligatorisk informationsträff den 19 maj (kl 13:00-16:30). Själva kursen startar den 6 september och avslutas med ett obligatoriskt slutseminarium den 6 december. Obligatorisk undervisning är förlagd till veckorna 36, 39 och 43. Därutöver tillkommer 4 dagars studietid för eget rapportarbete vilka är inplanerade till den 14-15 oktober (v 41) och 11-12 november (v 45). Det finns möjlighet att ändra datumen för de 4 dagarna med egen studietid ifall de inte passar den kliniska tjänstgöringen, diskutera detta i så fall med din handledare. Det är viktigt att den egna studietiden planeras så att inlämning av rapporten kan ske i god tid innan slutseminariet. Rapporten lämnas in senast den 29 november. Kursen omfattar därmed totalt 20 heldagar under hösten, samt en halvdag under våren.

Undervisningsform

Kursen bygger på problembaserat lärande i grupp samt föreläsningar i forskningsmetodik. Du gör också en egen litteraturstudie, som redovisas i form av en skriftlig rapport och muntligt vid ett slutseminarium.

Kursinnehåll

 • föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
 • att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga
 • att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen
 • att skriva ett självständigt skriftligt arbete med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken
 • att kunna redovisa sina resultat i skriftlig och muntlig form
 • att kritiskt kunna läsa och värdera medicinska vetenskapliga artiklar

Krav för godkänd kurs

 • Närvaro vid obligatorisk undervisning
 • Inlämnad och godkänd skriftlig rapport
 • Redovisning av självständigt arbete vid slutseminarium med stöd av en PowerPoint-presentation

Antagning

Kursen går endast på hösten varje år. Totalt antas 26 personer till varje kurstillfälle. Vid antagning till kursen är det inte först-till-kvarn-principen som gäller utan vi tittar på hur långt kvar alla anmälda har på sin ST-utbildning (de som har kortast tid kvar prioriteras).

Om du redan har författat ett vetenskapligt arbete

Om du redan har skrivit ett vetenskapligt arbete kan det innebära att du kan välja att enbart delta i de avsnitt av kursen som svarar mot målet ”kurs i vetenskap”. Om du önskar det ska detta anges i samband med anmälan till kursen. Det är din handledare som ska göra bedömningen om ditt arbete uppfyller kraven på vetenskaplighet och dess relevans för just din specialitet. Handledaren ska utfärda ett intyg om detta, vilket bifogas ansökan till Socialstyrelsen. Om din handledare tycker sig sakna kompetens för att bedöma den vetenskapliga kvalitén kan kursansvarig eller annan medarbetare vid UFC bistå med det.

Exempel på arbete som kan godkännas är om du varit första eller sista författare på en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Om du antas på dessa grunder är all undervisning obligatorisk utom de seminarietider och tider för enskilt arbete som är direkt relaterade till den rapport som övriga deltagare ska skriva. Vi vill dock poängtera att du är välkommen att delta i kursen i dess helhet om du vill fördjupa dina kunskaper i att söka relevant litteratur och kanske använda rapporten som en förberedelse/bakgrund till ett kommande vetenskapligt arbete.

Kursort

Kursen hålls på universitetssjukhusområdet i Örebro eller på distans, se aktuellt schema för kursen.

Intyg

SOSFS 2008:17

SOSFS 2015:8

 • Efter avslutad kurs med godkänt resultat utfärdar kursansvarig ett intyg över genomförd kurs
 • När det vetenskapliga arbetet godkänts inom ramen för kursen ska det uppvisas för och bedömas av ST-läkarens handledare med specialistkompetens inom den kliniska verksamheten. Handledaren utfärdar sedan ett intyg avseende skriftligt individuellt arbete.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Örebro län. Vid avbokning efter den 1 augusti 2021 debiteras aktuell verksamhet dock 7500 kronor.

Externa deltagare faktureras 21 000 kronor före kursstart.

Kontaktinformation

Ann-Sofie Sundqvist

Kursansvarig

Daniel Pichler

Kursadministratör

Denna kurs anordnas av Örebro universitet. Se mer information på universitets hemsida.

Forskningsbokslut och publikationer

I vår projektdatabas samlar vi information om de projekt, studier och kliniska prövningar som pågår i vår verksamhet. Varje år sammanställer vi ett forskningsbokslut som innehåller årets forskningsproduktion i form av publikationer. 

Här hittar du våra publikationer och pågående projekt.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda/Telefon

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021