Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

S-huset (2).png

Vår verksamhet

Camtö (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro) är en HTA-enhet inom Region Örebro län. Vårt uppdrag är att främja en evidensbaserad hälso- och sjukvård.

HTA (Health Technology Assessment) innebär en sammanställning av det aktuella kunskapsläget för en metod eller annan insats inom hälso- och sjukvården genom systematisk kartläggning och granskning av den vetenskapliga litteraturen. Det omfattar en utvärdering av nytta och risk för patienter samt en etisk och hälsoekonomisk analys. Camtö följer en strikt arbetsmetodik baserat på SBU:s rekommendationer.

Camtö välkomnar frågor från alla verksamheter inom hälso- och sjukvården avseende evidensläget för en specifik fråga som är av relevans för verksamheten. Det är särskilt viktigt inför ett eventuellt införande av nya metoder men en genomlysning av redan införda metoder är också angeläget.

Camtö:s rapporter publiceras nedan och via SBU:s hemsida.

Enhetschef

Louise Olsson, docent, överläkare (Kirurgi), tfn 072-1413970

Administratör

Maria Ekholm Takman, tfn 019-6026638

Projektledare

Rolf Ahlzén, docent, överläkare (Primärvård etik)

Lars Breimer, docent, överläkare (Laboratoriemedicin)

Stina Hellstrandh (tid. Jorstig), med dr, civilingenjör (Medicinsk Teknik)

Mei Li, med dr, läkare

Georg Lohse, MSc, leg sjukgymnast (Primärvård)

Petros Nousios, MPHSc, hälsoekonom

Alexandra Snellman, fil dr (psykologi)

Katarina Sztaniszláv, med dr, specialistläkare (Kardiologi)

Elisabeth Westerdahl, docent, sjukgymnast (Fysioterapiavdelningen)

Pågående projekt vid Camtö

  • Psychiatric overdiagnosis – a scoping review

  • Perifert Inlagd Central Venkateter (PICC)

  • Röstsvaghet och träning av expiratorisk muskulatur vid Parkinson och MS

  • Mobila team inom geriatriken

  • Automatiserad beredning av cytostatika och antibiotika för intravenöst bruk

  • Immunterapi vid cancer – en jämförelse mellan RCT och real-world evidence

  • Ultrafiltration - Behandling för patienter med hjärtsvikt och vätskeansamling på sjukhus

HTA-rapporter

Kontakter

Funktionsbrevlåda Camtö

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset bv (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

HTA-enheten Camtö, Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 februari 2021