Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

S-huset (2).png

Vår verksamhet

Camtö (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro) är en HTA-enhet inom Region Örebro län. Vårt uppdrag är att främja en evidensbaserad hälso- och sjukvård.

HTA (Health Technology Assessment) innebär en sammanställning av det aktuella kunskapsläget för en metod eller annan insats inom hälso- och sjukvården genom systematisk kartläggning och granskning av den vetenskapliga litteraturen. Det omfattar en utvärdering av nytta och risk för patienter samt en etisk och hälsoekonomisk analys. Camtö följer en strikt arbetsmetodik baserat på SBU:s rekommendationer.

Camtö välkomnar frågor från alla verksamheter inom hälso- och sjukvården avseende evidensläget för en specifik fråga som är av relevans för verksamheten. Det är särskilt viktigt inför ett eventuellt införande av nya metoder men en genomlysning av redan införda metoder är också angeläget.


Camtö:s rapporter publiceras nedan och via SBU:s hemsida. Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev och få våra nya rapporter via e-post, anmäl dig via Camtö:s funktionsbrevlåda.

Pågående projekt vid Camtö

 

Projektnamn Status

Psychiatric overdiagnosis – a scoping review

Publiceras i maj
Perifert Inlagd Central Venkateter (PICC) vs Centralt Inlagd Central Venkateter Publiceras i maj
Röstsvaghet och träning av expiratorisk muskulatur vid Parkinson och MS  
Mobila team inom geriatriken  
Immunterapi vid cancer – en jämförelse mellan RCT och real-world evidence  
Ultrafiltration - Behandling för patienter med hjärtsvikt Publiceras i maj
Jämförelse mellan immunologiska tester för bestämning av NT-proBNP  
Off label-förskrivning av testosteron   
Jäv i systematiska översikter om metylfenidat  
Clinical frailty scale Uppstart i maj
Applikationer för överföring av hälsodata från patient till sjukvård Uppstart i juni

 

Tidigare HTA-rapporter

Enhetschef

Louise Olsson, docent, överläkare (Kirurgi), tfn 072-1413970

Administratör

Maria Ekholm Takman, tfn 019-6026638

Projektledare

Rolf Ahlzén, docent, överläkare (Primärvård etik)

Lars Breimer, docent, överläkare (Laboratoriemedicin)

Mei Li, med dr, läkare

Georg Lohse, MSc, leg sjukgymnast (Primärvård)

Petros Nousios, MPHSc, hälsoekonom

Alexandra Snellman, fil dr (psykologi)

Katarina Sztaniszláv, med dr, specialistläkare (Kardiologi)

Kontakter

Funktionsbrevlåda Camtö

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset bv (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

HTA-enheten Camtö, Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 maj 2021