Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Odontologiska forskningsenheten - Folktandvården

Enhetens akademiska anknytning är främst Örebro universitet, som vi samverkar med inom såväl forskning som utbildning och då främst till Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper. Klinisk, patientnära forskning bedrivs inom olika områden.

Forskning, utveckling och utbildning är en förutsättning för att Folktandvården skall kunna ge ett effektivt och högkvalitativt omhändertagande inom såväl allmän- som specialisttandvård.

Den odontologiska forskningsenheten skall verka för en aktiv och stimulerande forskningsmiljö med goda och breda nätverkskontakter.

Flera av enhetens projekt kännetecknas av ett tvärdisciplinärt perspektiv. Genom de forskningsaktiva medarbetarna har vi ett stort kontaktnät och samarbetar såväl med andra enheter inom Region Örebro län som med andra regioner och universitetsinstitutioner.

Vikten av närheten mellan forskning och klinik liksom värdet av att skapa en stabil och kreativ forskningsmiljö inom Folktandvården, betonas ytterligare i Folktandvårdens forskningsstrategi och verksamhetsplan.

tandläkare med munskydd

  • Vi ska stödja och uppmuntra pågående forskning och värna samverkan i etablerade och nya nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
  • Bredda forskningen och skapa ”vi-känsla” genom ökad vetenskaplig aktivitet och delaktighet, genom att erbjuda forskningsseminarier samt att stimulera fler medarbetare till forskarutbildning.
  • Utgöra en kunskapsorganisation och att mer etablerade forskare bistår med handledning för nyrekryterade forskningskollegor.
  • Bistå med råd och praktiskt stöd när det gäller att söka pengar, formulera ansökan till etisk kommitté eller utnyttja regiongemensamma forskningsresurser.
  • Verka för en stärkt akademisk anknytning till Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.
  • Bistå med administration av Forskningskommittén samt övriga resurser som tillfaller forskningen inom Folktandvården.

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt i Region Örebro läns projektdatabas. 

Region Örebro läns projektdatabas (Researchweb)

 

Bokslut

Forskningsbokslutet sammanställs årligen för både hälso- och sjukvården och tandvården och innehåller årets forskningsproduktion i form av publikationer. De projekt, studier och kliniska prövningar som pågår inom respektive verksamhetsområde finns listade i bokslutet.

Forskningsbokslut för Folktandvården (Researchweb)

Här kan du läsa om det stöd som finns för dig som forskar.
På sidan Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser finns hela utbud av stöd från A-Ö.

Odontologiska forskningsenheten utgörs av en forskningsledare, en forskningskoordinator samt doktorander och disputerade medarbetare med forskning som del av tjänst.

Forskningsledare:

Farhan Bazargani

Forskningskoordinator:

Anna Bäck

Disputerade medarbetare:

Farhan Bazargani, Docent, Övertandläkare

Alf Eliasson, Odont Dr, Övertandläkare

Alessandra Neves Guimaraes, Övertandläkare

Carina Källestål, Docent, Övertandläkare

Doktorander:

Stina Hansson, Övertandläkare

Jakob Jonsson Sjögren, Tandläkare

Astrid Karlsson, Tandläkare

Niklas Landin, Övertandläkare

Anna Magnusson, Övertandläkare

Sara Olsson, Tandläkare

Emil Östlund, Övertandläkare

Besöksadress
Odontologiska forskningsenheten
Folktandvårdens specialisttandvård
Klostergatan 26
703 61 Örebro

Postadress
Odontologiska forskningsenheten
Folktandvårdens specialisttandvård
Box 1126
701 11 Örebro

 

Kontakter

Kontakt

Farhan Bazargani

Forskningsledare, verksamhetschef, övertandläkare ortodonti

Anna Bäck

Forskningskoordinator

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 maj 2024