Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Forskning-och utbildningsledning

Forsknings- och utbildningsnämnden ska bereda och besluta i frågor som berör klinisk forskning och utbildning inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens områden samt bereda ärenden för beslut i regionstyrelsen eller regionfullmäktige. Nämnden ska ansvara för utveckling av det medicinska vetenskapsområdet tillsammans med Örebro universitet och länets kommuner.

Forsknings- och utbildningsorganisationen leds av FoU-chef och tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Ledningsgrupp område forskning och utbildning

Forsknings- och utbildningschef

Mats G Karlsson

Utbildningscentrum

Ann-Kristin Rönnberg

Verksamhetschef

Kliniskt forskningscentrum

Jonas Appelberg

Verksamhetschef

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Kristina Arnrup

Verksamhetschef

Läkemedelscentrum

Maria Palmetun Ekbäck

Verksamhetschef

Arbets- och miljömedicin

Marcus Strömgren

Verksamhetschef

CAMTÖ

Louise Olsson

Enhetschef

FoU-stab

Anneli Eriksson

Life Science Strateg

FoU-stab

Helena Sävenstrand

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2022