Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning- och utbildningsledning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utveckling av det medicinska vetenskapsområdet tillsammans med Örebro universitet och länets kommuner. Forsknings- och utbildningsberedningen bereder ärendena innan beslut. Forskning- och utbildningsorganisationen är en stödstruktur för att stärka forskning och verksamhetsförlagd utbildning inom regionen.

Forsknings- och utbildningsorganisationen leds av FoU-chef och tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Här ingår också Arbets- och miljömedicin, HTA-enheten Camtö samt Läkemedelscentrum.

Ledningsgrupp område forskning och utbildning

Forsknings- och utbildning

Mats G Karlsson

Forsknings- och utbildningsdirektör

Forsknings- och utbildning

Jonas Appelberg

Bitr forsknings- och utbildningschef

Utbildningscentrum

Ann-Kristin Rönnberg

Verksamhetschef

Kliniskt forskningscentrum

Elisabet Tina

Tf Verksamhetschef

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Martin Eriksson Crommert

Verksamhetschef

Läkemedelscentrum

Maria Palmetun Ekbäck

Verksamhetschef

Arbets- och miljömedicin

Marcus Strömgren

Verksamhetschef

CAMTÖ

Louise Olsson

Enhetschef

FoU-stab

Helena Sävenstrand

Enhetschef

FoU-stab

Anneli Eriksson

Life Science Strateg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2023