Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Forskning-och utbildningsledning

Forsknings- och utbildningsnämnden ska bereda och besluta i frågor som berör klinisk forskning och utbildning inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens områden samt bereda ärenden för beslut i regionstyrelsen eller regionfullmäktige. Nämnden ska ansvara för utveckling av det medicinska vetenskapsområdet tillsammans med Örebro universitet och länets kommuner.

Kontakt

Ledningsgrupp forskning och utbildning

Mats G Karlsson

Forsknings- och utbildningschef

Utbildningscentrum

Ann-Kristin Rönnberg

Verksamhetschef

Kliniskt forskningscentrum

Jonas Appelberg

Verksamhetschef

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Kristina Arnrup

Verksamhetschef

Audiologiskt forskningscentrum

Elina Mäki-Torkko

Verksamhetschef

CEBIO

Per Thunberg

Verksamhetschef

Läkemedelscentrum

Maria Palmetun Ekbäck

Verksamhetschef

Enhet för kunskapsstyrning

Ylva Nilsagård

Verksamhetschef

CAMTÖ

Louise Olsson

Enhetschef

Innovationsteamet

Anneli Eriksson

Verksamhetsledare

FoU-stab

Helena Sävenstrand

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 januari 2021