Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden ska bereda och besluta i frågor inom klinisk forskning och inom utbildning för hälso- och sjukvården och tandvården. De ska också bereda ärenden för beslut till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Nämnden ansvarar även för utveckling av det medicinska vetenskapsområdet tillsammans med Örebro universitet och länets kommuner.

Forsknings- och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Lucas Blåder

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2022