Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beredning för forskning och utbildning

Beredning för forskning och utbildning ska bereda frågor inom klinisk forskning och inom utbildning för hälso- och sjukvården. De bereder ärenden för beslut till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen arbetar även för utveckling av det medicinska vetenskapsområdet tillsammans med Örebro universitet och länets kommuner.

Beredning för forskning och utbildning består av 15 ledamöter.

Beredningens uppdrag är att:

  • främja en positiv utveckling av den medicinska forskningen inom regionen,
  • möta och utveckla samarbete med andra aktörer avseende Region Örebro läns medicinska forskning samt att
  • medverka vid implementering och förankring av beslut.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Lucas Blåder

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023