Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Servicenämnden

Servicenämnden ska bereda och besluta i frågor som rör Region Örebro läns serviceorganisation. Nämnden bereder också ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

I serviceorganisationen finns följande service- och stödprocesser:

 • Fastigheter
 • IT
 • Medicinsk teknik
 • Kost
 • Transport
 • Städ
 • Vårdnära service
 • Ekonomiadministration
 • Löneadministration
 • Upphandling
 • Diarium
 • Arkiv
 • Telefonväxeln
 • Servicecenter

Servicenämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Yvonne Nilsson Hirsch

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 november 2023