Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

Till området hälso- och sjukvård hör:

  • Somatisk specialistsjukvård
  • Habilitering och hjälpmedel
  • Primärvården
  • Psykiatri

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar även för smittskyddsverksamheten och läkemedelsfrågor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ordförande 1
Jenny Steen Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Maria Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Carina Dahl Socialdemokraterna Ledamot 5
Sören Fromell Socialdemokraterna Ledamot 6
Anna Blomquist Kristdemokraterna Ledamot 7
Anna Gunnarsson Centerpartiet Ledamot 8
Ingvar Ernstson Centerpartiet Ledamot 9
Anna Stark Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Kristian Berglund Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Elin Jensen Sverigedemokraterna Ledamot 12
Gunilla Fredriksson Sverigedemokraterna Ledamot 13
Willhelm Sundman Liberalerna Ledamot 14
Rolf Östman Vänsterpartiet Ledamot 15
Fredrika Jakobsen Socialdemokraterna Ersättare 16
Daniel Andersson Socialdemokraterna Ersättare 17
Gunnel Kask Socialdemokraterna Ersättare 18
Erik König Socialdemokraterna Ersättare 19
Markus Lundin Kristdemokraterna Ersättare 20
Erica Gidlöf Kristdemokraterna Ersättare 21
Per Arenö Centerpartiet Ersättare 22
Susanne Forsberg Centerpartiet Ersättare 23
Ylva von Schéele Moderata Samlingspartiet Ersättare 24
Caroline Carlvier Moderata Samlingspartiet Ersättare 25
Conny Ärlerud Moderata Samlingspartiet Ersättare 26
Habib Brini Sverigedemokraterna Ersättare 27
Jan Murman Sverigedemokraterna Ersättare 28
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Ersättare 29
Johan Stolpen Vänsterpartiet Ersättare 30

Kontakter

Sekreterare

Maria Boström

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2024