Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

Till området hälso- och sjukvård hör:

  • Somatisk specialistsjukvård
  • Habilitering och hjälpmedel
  • Primärvården
  • Psykiatri

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar även för smittskyddsverksamheten och läkemedelsfrågor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Maria Boström

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 oktober 2022