Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Centerpartiet

  • 070 523 70 65 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Örebro läns bildningsförbund, styrelse, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Länsteatern Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Beredning för närsjukvård, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020